Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Leskinen, Jari (et al.) , Jatkosodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2005 .