Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/bin/view/Uppslagsverket/WebSearch?topic=Kriminalmuseet&scope=topic


P

Sedermera Kriminalmuseet, ett ursprungligen i anslutning till Kriminalcentralen 1938 (från 1955 Centralkriminalpolisen) grundat museum över polisinrättningen i Finland för att användas för polisens interna bruk, närmast i undervisningssyfte. En av Kriminalcentralens tjänstemän utsågs av verkets chef att sköta museet som en bisyssla.