Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Pagetjänst för unga adelsmän inom Kungl. stallstaten.

Finsk beskrivning

ratsupaasi*

Kuninkaallisilla talleilla töissä ollut nuori aatelismies

Källor

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 , 1783, 1789, 1793, 1800.

Andra språk

Inga termer på andra språk