Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Offentligrättslig term för högtidligt bindande utfästelse, förbindelse, löfte.

Finsk beskrivning

sitoumus, lupaus

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , V: 132.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

bepliktning