Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Underofficer som hade hand om mathållningen vid en i kasern förlagd trupp.

Finsk beskrivning

muonitusaliupseeri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid