Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Universitetsklinik i Helsingfors grundad 1935 för obstetrik och gynekologi. De två professurerna i obstetrik och gynekologi samt gynekologi vid Medicinska fakulteten i Helsingfors flyttades till Kvinnokliniken. Kvinnokliniken var efterträdare till Gynekologiska kliniken i Helsingfors.

Finsk beskrivning

Naistenklinikka

Helsingin yliopistollisen sairaalan naistentautien osasto.

Källor

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 , 1978: 264.