Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som under medeltiden erlades av bönderna i trakter med vidsträckta vattendrag. Den motsvarade de väg- och broavgifter som förekom i andra landskap.

Finsk beskrivning

kulkuvenemaksu*, vesiliikennemaksu*

Silta- ja tiemaksuja vastannut liikennemaksu vesialueilla.

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , II: 251.

Andra språk

Inga termer på andra språk