Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tillfällig skatt som infördes 1628. Då skulle ståthållarna förhandla med allmogen om en skatt under tre terminer som utgick med en mark för varje person över tolv år. Den uttogs enligt mantalslängderna.

Finsk beskrivning

kolmenmarkanapu*

Vuonna 1628 käyttöön otettu väliaikaisvero.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 73.

Andra språk

Inga termer på andra språk