Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Utskott vid lantdagen. Alla expeditioner från lantdagen skulle först godkännas av lantdagen själv eller av ett justeringsutskott. Utskottet bestod av nio medlemmar.

Finsk beskrivning

tarkistusvaliokunta

Källor

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1906: 26: 22 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Se vidare