Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ett under Krigskollegium sorterande kontor med uppgift att redovisa de till arméns flotta anslagna medlen. Kontoret grundades 1774 i samband med förvaltningsreformerna efter Gustav III:s revolution. Sjömilitiekontoret upplöstes 1791 i samband med grundandet av Generalsjömilitiekontoret.

Finsk beskrivning

Merivoimien konttori (Sotakollegio)

Källor

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

1700-tal

1774–1791