Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Värde som av bank (särskilt Riksbanken) åsättes egendom vid inteckning för lån.

Finsk beskrivning

pankin tekemä omaisuuden hinta-arvio

Kiinnityksen yhteydessä pankin (erityisesti Kansallispankin) tekemä arvio takuuksi asetetun omaisuuden arvosta.

Källor

Inga källor

Andra språk

Dåtida finska pankkiarvo