Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Lagbestämt förfarande som ska iakttas under en rättegång.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyntimenettely

Källor

Inga källor