Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Äldre benämning på garvare. Barkaren var medlem i garvarskrået.

Finsk beskrivning

nahkuri

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk