Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Karta upprättad vid rekognosering av områden av militärt intresse. Rekognoseringskartor upprättades i Finland speciellt av Rekognoseringsbrigaden, som verkade från och med början av 1770-talet fram till 1805. Under autonoma tiden ansvarade den ryska militären för kartläggningen. Man kartlade sydkusten och södra Finland 1855–1856 och gav 1860 ut en geografisk karta över Finland som byggde på de civila lantmätarnas sockenkartor.

Finsk beskrivning

tiedustelukartta

Sotilaallisiin tarkoituksiin laadittu kartta.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto . http://www.vanhakartta.fi

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/