Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Biskops ämbetsskrivelse.

Finsk beskrivning

piispankirje

piispan virkakirjelmä

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk