Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Sedan 1500-talet förekommande benämning på predikoämbete, betecknade under 1600-talet också prästerskapet på en ort eller i ett helt land.

Finsk beskrivning

papinvirka

papisto

Källor

Selovuori, Jorma (red.) & Tuomas (red.) Pakkari , Hallintohistorian tilastoja 2: henkilömatrikkeli 1809–1994 , 18 1996 , 251.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/