Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift som erlades vid köp av en tidigare ofri tomt i vissa städer. I några fall kallades avgiften ”friskilling”.

Finsk beskrivning

tontinlunastumaksu*, suojelusäyri

aiemmin epävapaan tontin lunastamisesta maksettu maksu

Källor

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 110 (friskilling).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk