Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den avdelning av flottans underofficerskår som utgjordes av skepparna. Skepparstaten ansvarade för arbetet med segel och i rigg.

Finsk beskrivning

laivurikunta (laivasto)

laivaston aliupseeristo

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 119 (skeppare).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/