Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Allmän benämning på den militär som under olika perioder varit stationerad i Finland, främst beteckning på den del av den svenska armén som var stationerad i Finland samt den finska krigsmakten under självständighetstiden.

Finsk beskrivning

Suomen armeija

Källor

Inga källor