Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Skatt med medeltida ursprung som ursprungligen bestod av allmogens skyldighet att emottaga hästar till utfodring samt den stående skatt som uppstått ur denna skyldighet. Efter ägaren till djuren uppkom benämningarna kungs-, slotts- (årliga hästar), biskops-, lagmans- och fogdehästar. Med tiden förvandlades fodringsskyldigheten till en årlig avgift vilken såsom en ständig skatt blev införd i jordeböckerna. Den infördes som räntetitel under jordeboksräntan och är antingen satt i penningar eller förvandlad till någon annan persedel (fodernöt, fodermalt m.m.).

Finsk beskrivning

ruokintavelvollisuus

Keskiajalta peräisin oleva vero, joka pohjautui alun perin rahvaan velvollisuuteen ottaa vastaan ja ruokkia hevosia. Nimitys tarkoitti myös veroa, jota maksettiin velvollisuuden pohjalta. Hevosten omistajan mukaan hevosia nimitettiin kuninkaan-, linnan- (vuosittais-), piispan-, laamannin- tai voudinhevosiksi.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 496 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 572 (fodring).

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , VII: 278f.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

foderhästar
foring
hästastånd
hästelopp