Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under autonoma tiden om den som anförde klagomål hos en myndighet eller besvär till högre rättsinstans över lägre domstols beslut, från självständighetstiden endast om anfört klagomål.

Finsk beskrivning

kantelija, kantaja

valittaja, muutoksenhakija; Autonomian ajalla henkilö, joka teki valituksen alemman oikeusasteen päätöksestä ylemmälle tuomioistuimelle.

Källor

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 8. http://runeberg.org/nf/

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 181, 419.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 , 90–91.

Andra språk

Dåtida finska kantelija, kantaja, valittaja

Synonymer

klagandepart