Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Ed avgiven av taxeringsman vid magistraten eller rådstugan om borgerskapets förmögenhet, handel och näring i staden. Taxeringseden utgjorde grunden för vad borgarna skulle skatta som publika onera till staden.

Finsk beskrivning

taksoitusvala

Taksoitusmiehen eli arvioitsijan maistraatissa tai kaupunginhuoneella antama vala asukkaiden omaisuudesta, kaupankäynnistä ja elinkeinoista kaupungissa.Taksoitusvala oli lähtökohtana, kun määriteltiin kaupungin asukkaiden verorasituksen aste.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 827.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 348.