Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Handlingen att redovisa för något. Redovisning avser också ett besked, en rapport, framställning eller skrift där man redovisar för något. Inom det ekonomiska området syftar redovisningen till att dokumentera organisationers resurshantering, genom bokföring och bokslut.

Finsk beskrivning

tilinteko, selonteko

selvitys, raportti, tiedote; Asiakirja jonkun asian tilittämistä tai selostamista varten. Voi tarkoittaa myös tiedotetta, raporttia, esitystä tai kirjoitusta, jossa tehdään selkoa jostakin asiasta. Taulouden alueella se viittaa ennen kaikkea organisaation resurssienhallintaan kirjanpidon ja tilinpäätösten avulla.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 1039.