Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Av staten erlagd avgift till ett lasarett för vård av fattiga svårt sjuka som inte fått frisängsplats. Antalet frisängar fastslogs 1814 varefter särskild avgift utgick för överskottspatienternas kosthållning, dock inte för mediciner och vård. Om kronan inte betalade avgiften hade sysslomannen rätt att kräva landshövdingens handräckning.

Finsk beskrivning

sairasvuodekorvaus

Valtion köyhien ja vakavasti sairaiden hoidosta sairaalalle maksama korvaus, jos hoidettava ei ollut saanut niin sanottua vapaasänkypaikkaa eli ilmaista hoitopaikkaa. Vapaasänkyjen kiintiö vahvistettiin vuonna 1814, minkä jälkeen kiintiön yli menevistä paikoista maksettiin erillinen ylläpitokorvaus, joka tosin ei kattanut lääkkeitä ja hoitoa. Jos kruunu ei maksanut korvausta, oli sairaalan asiamiehellä oikeus vaatia maaherralta virka-apua.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 815.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Andra språk

Dåtida finska sairasmaksu, sairasvuoteen korvaus