Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Privilegium att trycka ett visst verk eller (allmänt) om rätt att idka tryckningsverkamhet.

Finsk beskrivning

painolupa, painatusoikeus

Oikeus saada painaa tai painattaa tietty teos tai yleisemmin oikeus harjoittaa kirjapainotoimintaa.

Källor

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 293.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .