Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Anteckning i räkenskap eller förteckning om att en skattepost utgår från den plats där den tidigare varit uppförd.

Finsk beskrivning

poistettu veromerkintä

Tileissä tai luettelossa oleva merkintä verosumman poistosta paiksat, jossa se on aikaisemmin ollut.

Källor

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 , 221.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 10 (afskrifva).

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk