Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Organ för representanter för den finländska ylleindustrin, tillsatt av senaten 1917. Syftet med kommittén var att förenhetliga åtgärderna för att förse invånarna med ylletyger och se till att förråden av råull utnyttjades på ett ändamålsenligt sätt. Kommittén rapporterade till Handels- och industriexpeditionen.

Finsk beskrivning

suomalaisen villateollisuuden keskuskomitea*, Suomen villateollisuuden keskuskomitea*

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: 5: 3–5.

Andra språk

Inga termer på andra språk