Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Kommitté bestående av representanter för den finländska tändsticksindustrin, tillsatt av senaten 1917 i syfte att förenhetliga åtgärderna för att förse landet med tändstickor och ordna utförseln av de samma. Kommittén rapporterade till Handels- och industriexpeditionen.

Finsk beskrivning

suomalaisen tulitikkuteollisuuden keskuskomitea*

Suomen tulitikkuteollisuuden keskuskomitea

Källor

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 , 1917: 5: 5–7.

Andra språk

Inga termer på andra språk