Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Patrullbåt använd av tullpersonal.

Finsk beskrivning

tullivene, tullialus

Källor

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , III: 627.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/