Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Knektkläder i den svenska arméns färger, gult och blått. Roten skulle förse sin soldat med nya vart tredje år.

Finsk beskrivning

sotilaan vaatteet, univormu

Jalkaväensotilaan asustus ruotsin armeijan väreissä eli sinisessä ja keltaisessa. Ruodun tuli kustantaa sotilaalle uudet vaatteet joka kolmas vuosi.

Källor

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 706.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Inga termer på andra språk