Förvaltningshistorisk ordbok

Upphovsrätt och hänvisningar till verket

Rättsinnehavare till Förvaltningshistorisk ordbok är författarna och Svenska litteratursällskapet i Finland.

Verket är licensierat under Creative Commons Erkännande 4.0 Internationell (CC BY 4.0).

När du hänvisar till verket kan det se ut så här:

Uppslagsord, Förvaltningshistorisk ordbok, Svenska litteratursällskapet i Finland 2016, http://fho.sls.fi, hämtad 30.3.2016.

Ingångssidans bakgrundsbild: Alfred Holmströms advokatbyrå på Auragatan 3 i Åbo, i början av 1900-talet. SLS arkiv, SLS 1405. Fotograf okänd.