Förvaltningshistorisk ordbok

Källförteckning

,

Aamuvuori, Tuula , Kuopion lääninvankilan historiikki , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1988 .

Aarnio, Aulis (red.) & Olavi (red.) Heinonen & Kaarlo (red.) Tuori , Suomen oikeus I–II , Helsinki: Tammi 1975 .

Abrahamsson, Petter (red., utg. medarb.) , Swerikes rijkes lands-lag, som af rijksens råd blef öfwersedd och förbättrat: och af k. Christofer, Swerikes, Danmarks, Norikes, Wendes och Götha konung, palatz-grefwe widh Reen, och hertigh af Beijeren, årom efter C. b. 1442. stadfäst etc , Stockholm: 1726 .

Adlersparre, C. , Afhandling om Svenska krigsmagtens och krigskonstens tillstånd ifrån kon. Gustaf 1:s död till kon. Gustaf Adolfs anträde till regeringen. Vitt.Hist. och Ant. Akad. Handl. 3:131-418. Historiska samlingar, 1-5 1793–1822 .

Ahlbäck, Anders , Soldiering and the making of Finnish manhood : conscription and masculinity in interwar Finland, 1918-1939 , Åbo : Pargas: Åbo Akademi University 2010 .

Ahlbäck, Olav (et al.) , Ordbok över Finlands svenska folkmål , Helsingfors: Forskningscentralen för inhemska språken 1982 .

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon , 38 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 .

Ahlman, Ferdinand , Svenskt-finskt lexikon. Red. K. Forsman , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , Tredje, tillökta och omarbetade upplagan , 38 , Helsingfors: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1885 .

Ahmas, Pentti , Oikeudenkäynnin yhdenmukaistaminen 1800-luvulla.Oikeushistoriallinen tutkimus kämnerin-, laamannin- ja ritarisyynioikeuksien lakkauttamisesta. Väitöstiivistelmä 23/05. , Helsinki: Helsingin yliopisto 2005 .

Ahonen, J. , Maanmittaushallituksen ja läänien maanmittauskonttoreiden arkistot ja huoneistot. Teoksessa Suomen maanmittauksen historia 3 , Porvoo: WSOY 1933 .

Ahto, Sampo (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett folk i kamp II , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 .

Akiander, Matthias , Om donationerne i Wiborgs län. Historisk utredning om deras uppkomst och natur samt öfriga förhållanden under ryska tiden 1864 .

Alho, Keijo , Läntinen tutkijakunta ja sen toiminta vuosina 1725-1727 : eräs Suomen jälleenrakennustyön vaihe Isonvihan jälkeen , 0073-2559; 26 , Helsinki: [Suomen historiallinen seura] 1940 .

Almquist, Jan Eric , Rågång, administrativ gräns och riksgräns: deras utmärkande och fastställelse med särskild hänsyn till lantmätarnes verksamhet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 591–629 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .

Almquist, Jan Eric , Skogskommissionerna under det karolinska enväldet. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 495–588 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .

Almquist, Johan Axel , Kommerskollegium och Riksens ständers manufakturkontor samt konsulsstaten. Administrativa och biografiska anteckningar Ny följd 4 , 4 , Stockholm: Norstedt 1912–1915 .

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Almquist, Johan Axel , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523-1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 2 , Stockholm: Norstedt 1922 .

Almquist, Jan Eric , Statskalenderns historiska föregångare (1728–1823): med en bibliografisk förteckning 1955 .

Almquist, Jan Eric , Handlingar rörande 1642 års lagkommission, dess förutsättningar och verksamhet (jämte handlingar rörande 1665 års lagkommission) , Lund: Gleerups 1937 .

Almquist, Jan Eric , Förarbeten till Sveriges rikes lag 1666–1686 (Johan Stiernhööks förslag till ärvdabalk och giftermålsbalk 1668–1669 samt Olof Bärlings förslag till jordabalk ca 1670) , Uppsala: Lundequistska bokhandeln 1933 .

Ambrosius (biskop) et al. , Ortodoksinen kirkko Suomessa , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1979 .

Amburger, Erik , Ingermanland. Eine junge Provinz im Wirkungsbereich der Residenz und Weltstadt St. Petersburg – Leningrad 1980 .

Amburger, Erik , Geschichte der Behördenorganisation Russlands von Peter dem Grossen bis 1917 , 10 , Leiden: Brill 1966 .

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 .

Areen, Ernst E. & Sten Lewenhaupt , De nordiska ländernas riddarordnar I–II , [Stockholm]: Svensk litteratur i distribution 1942 .

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=A9B2A8462F5CCD0DA5C2FEBD5B4E1569?kuvailuTaso=SARJA&avain=67388.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi/verollepanokartat

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action?kuvailuTaso=AY&avain=2624489.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CF4257C36829529CCCD0AC3391D82B2D?kuvailuTaso=AM&avain=8452.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://wiki.narc.fi

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=B75FD7AF5B07A50CE94166657309B3B3?kuvailuTaso=AY&avain=94964.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=A95FF56A44DA6392AE46269729B0E8D8?kuvailuTaso=AM&avain=7215.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=6E661FDD15F1D51A20D15901F6483720?kuvailuTaso=AY&avain=1805227.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=28272585444701769DBEE2B9C04E4985?kuvailuTaso=AM&avain=8362.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=28272585444701769DBEE2B9C04E4985?kuvailuTaso=AM&avain=8362.KA

Arkistolaitos: Arkivverket, http://www.arkisto.fi/arkistolaitos/maakunta-arkistot/maakunta-arkistojen-piirijako/

Arkistolaitos: Arkivverket, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Sotaylioikeus

Arkistolaitos – Arkivverket: Arkivdatabasen VAKKA. Arkivbildare: Kymenkartanon lääninhallitus, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=CAA82AFF0C7351C91659486F49465674?kuvailuTaso=AY&avain=2701485.KA

Arkistolaitos: Arkivverket: Oulun lääninhallituksen lääninkonttorin arkisto, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=5D37080472398C690B3815197D78387E?kuvailuTaso=SARJA&avain=23528.KA

Arkistolaitos – Arkivverket. Suomen lähetystö 1808–1809, Finska deputationen 1808–1809 (webbutställning, verkkonäyttely), http://www.narc.fi/Arkistolaitos/nayttelyt/1809/index.html

Arkistolaitos: Arkivverket: Uudenmaan lääninhallituksen konttorin arkisto, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=3EE82DD5E0637C5A8352DC2371137C02?kuvailuTaso=SARJA&avain=501.KA

Arkistonmuodostaja: Kymen läänin sosiaalihuollon piiritarkastaja, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=28272585444701769DBEE2B9C04E4985?kuvailuTaso=AM&avain=8362.KA

Arkistonmuodostaja: Saarijärven nimismiespiiri Arkistot: Saarijärven nimismiespiirin arkisto, http://www.narc.fi:8080/VakkaWWW/Selaus.action;jsessionid=0F50AE8D1F9D631BC0DF01546B2BC66B?kuvailuTaso=AM&avain=1114.KA

Arkivverket – Arkistolaitos: Arkivens portti – Arkistojen Portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php

Autonomian ajan viranomaiset. Arkistojen portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Autonomian_ajan_viranomaiset#L.C3.A4.C3.A4kint.C3.B6hallitus

Auvinen, Visa , Merisotakoulu 1930-2005 : laivapoikakoulutuksesta korkeakouluopetukseen maailmanperintökohteessa , Helsinki: Merisotakoulun tukisäätiö 2005 .

Backhaus, Helmut & James Cavallie & Lars (utg.) Wickström , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 3: Kommittéarkiv , 3 , Stockholm: Riksarkivet 1993 .

Backström, Åke , Kejserliga överkrigsdomstolen i Finland 1816–1913. I:Genos (Tidskrift utgiven av det Genealogiska samfundet i Finland) 1999: 70, s. 215–220, 237–238 .

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmätarnas utbildning. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 86–105 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .

Bagger-Jörgensen, O. , Lantmäteriets organisation. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 1–84 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .

Bennich-Björkman, Bo , Författaren i ämbetet. Studier i funktion och organisation av författarämbeten vid svenska hovet och kansliet 1550–1850. (diss.) , 5 , Uppsala: Svenska Bokförlaget 1970 .

Berg, Wilhelm , Bidrag till kännedom om Göteborgs och Bohusläns fornminnen och historia , H. 29, Bd 7:3 , Göteborg: Zachrissons 1904 .

Bergh, Edward , Neuvonantaja Lakiasioissa Joka Miehelle , Helsinki: G.W. Edlund 1884 .

Berglund, Mats , Gårdar i norr. Institutionen för historiska studier. Umeå universitet .

Berridge, G.R. & Lorna Lloyd , The Palgrave MacMillan Dictionary of Diplomacy , 3. Ed. , London: Palgrave MacMillan 2001 .

Bidrag till Svenska kyrkans och riksdagarnes historia ur presteståndets archiv, 1-3 1835 .

Biografiskt lexikon för Finland, elektronisk utgåva , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 2014 . http://www.blf.fi

Björklund, Annika , Hagvaktare och fäkarlar, svinaherdar och åkervaktare. Om några lantliga yrkesgrupper i historiska svenska städer. I: Geografiska notiser. Tidskrift för Geografilärarnas riksförening, Sverige. 2:2008 . http://www.geografitorget.se/gn/nr/2008/bil/2-03.pdf

Blaese, Hermann , Baltisches Rechtswörterbuch 1710–1940 , Baltische Historische Kommission . http://www.balt-hiko.de/online-publikationen/baltisches-rechtsw%C3%B6rterbuch/

Blomqvist, Tore , Transporten av manskap från fyra svenska regementen till Finland 1721 , 75 , Helsingfors: Historiska föreningen 1990 .

Blomstedt, Yrjö , Vaasan hovioikeus 1776–1976. 200-vuotishistorian pääpiirteitä. Teoksessa Vaasan hovioikeus 1776–1976. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistaipaleelta. Toim. Erkki Rintala , Vaasa: Vaasan hovioikeus 1976 .

Blomstedt, Yrjö , Kuninkaallisen majesteetin oikeus Suomessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt 1973, s. 31–168 , Porvoo-Helsinki: WSOY 1973 .

Blomstedt, Yrjö , Lantadministrationen i Finland på 1700-talet. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 287-304 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 .

Blomstedt, Yrjö , Vanhan Suomen postimestarit ja ekspeditöörit 1721–1812. Julkaisussa Genos 1954 .

Blomstedt, Yrjö , Suomen sotilas- ja virka-aatelin luettelot vuodelta 1812. Genos 1951 .

Bolšaja sovetskaja ėnciklopediaja 1–51, vtoroe izdanie 1949–1958 .

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Bonsdorff, Hj. , von , Sjukvårdstjänsten i Finlands frihetskrig , Helsingfors: Söderström 1931 .

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Tredje delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Första delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Register , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 .

Bonsdorff, Bertel , von , Läkare och läkekonst i Finland under 300 år 1640–1940 , Ekenäs: Ekenäs Tryckeri 1978 .

Borisevič, A.T. , Glavnyj štab. Istoričeskij očerk. Organizacija, raskvartirovanie i predviženie voisk. Vypusk I (period 1801–1805 gg.), Stoletie voennogo ministerstva 1802–1902 IV:1:2:2 1902 .

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Ekateriny II i Pavla I 1912 .

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Petra Velikago 1910 .

Borodkin, Michail , Istorija Finljandii. Vremja Elisavety Petrovny 1910 .

Boye, Fredrik , Riksdags-historien, ifrån 1627 til och med 1823 1825 .

Brandell, Georg , Ortodoxiens tidevarv. Svenska undervisningsväsendets och uppfostrans historia 2 , Lund: Gleerup 1931 .

Brokgauz, F.A. & I.A. Efron , Enciklopedičeskij slovar. Izdatel´ F.A. Brokgauz i I.A. Efron, 1–41 1890–1904 .

Burman, Lars , Vältaliga studenter: studentnationerna i Uppsala som retoriska miljöer 1663-2010 2013 .

Cannelin, Knut , Ruotsalais-suomalainen sanakirja: Svenskt-finskt lexikon , 2 lisätty painos , 2 lisätty painos , 106 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912 .

Carl Henrik, Martling , Svenskt kyrkolexikon: en kortfattad teologisk uppslagsbok , Skellefteå: Artos & Norma 2005 .

Cavallie, James & Jan (utg.) Lindroth , Riksarkivets beståndsöversikt. Medeltiden, Kungl. Maj:ts kansli, utrikesförvaltningen I , 1:1 , Stockholm: Riksarkivet 1996 .

Cavallin, Christian , Swensk-Latinsk Ordbok , Stockholm: F. & G. Beijers förlag 1875–1876 . http://runeberg.org/swelatin/

Cederlöf, Johannes , Det finländska prästerskapets ekonomiska ställning intill sjuttonde seklet , 239 , Helsingfors: Svenska Litteratursällskapet i Finland 1934 .

Centralhandelskammaren, http://www.keskuskauppakamari.fi/kkk/tutkinnot/KHT-tutkinto/fi_FI/KHT_tutkinto/

Collin, Minna , Apteekkilupapäätöksistä tehdyt valitukset vuosina 2006 - 2010 , Helsingin yliopisto, Koulutus- ja kehittämiskeskus, Palmenia 2013 .

Consistorii ecclesiastici Aboënsis protokoller 1–2 , Helsingfors: 1899–1902 .

Cornelius, Carl Alfred , Svenska kyrkans historia efter reformationen. Förra delen (1520–1693) , Upsala: R. Almqvist & J. Wiksell . http://runeberg.org/svkyrhis/1

Cserhalmi, Niklas , Fårad mark. Handbok för tolkning av historiska kartor och landskap , Stockholm: Sveriges hembygdsförbund 1998 .

Dahl, Gustav , Svenska fruntimmersskolan i Wiborg 1788–1905 , Viborg: Svenska fruntimmersskolan i Wiborg 1905 .

Dahlgren, F.A. , Glossarium öfver föråldrade eller ovanliga ord och talesätt i svenska språket från och med 1500-talets andra årtionde , Lund: Gleerups 1914–1916 . http://runeberg.org/ovanliga/

Dahlgren, F. A. (red.) , Lagförslag i Carl den niondes tid , 1 , Stockholm: 1864 .

Dal´, Vladimir , Tolkovyj slovar´ živogo velikorusskago jazyka, 1, tretje ispravlennoe i značitel´no dopol´nennore izdanie 1903 .

Dalin, A. F. , Ordbok över svenska språket I: A–K. Tryckt av Joh. Beckman på eget förlag , Stockholm: 1830 .

Dalin, A. F. , Ordbok öfver svenska språket I–II , Stockholm: Tryckt hos Joh. Beckman 1850 . http://books.google.fi/books?id=q3E-AAAAcAAJ&dq=skiftesinstrument&source=gbs_similarbooks

Danielson-Kalmari, J. R. , Viipurin läänin palauttaminen muun Suomen yhteyteen , 2 painos , Porvoo: WSOY 1911 .

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 .

Des Reichs Schweden Stadt-Recht. Welches auf des Großmächtigen Hochgebornen Fürsten und Herrn Gustav Adolphs, der Schweden etc. König etc. Ausgegangenen Befehl Anno 1618 gedruckt 1709 .

Des Schwedischen Reichs Gesetz: genehmigt und angnommen auf dem Reichstage im Jahr 1734 1807 .

Det äldre militära rättsväsendet. Gotlands Försvarshistoria och Gotlands Trupper, http://www.tjelvar.se/rattsvasen/11.htm

Dombok för Karelens domsaga .

Dombok för Lill-Savolax domsaga .

Donner, Kaj (et al.) , Finlands frihetskrig skildrat av deltagare : 4, Tiden intill den vita offensiven , Helsingfors: Schildt 1924 .

Duncker, Kaj , Släkten Ljungman. Genos. s. 37-42 , Helsinki: Suomen sukututkimusseura : Genealogiska samfundet i Finland 1976 .

Eduskunnan kirjasto 1872-1972-1992 : Riksdagsbiblioteket 1872-1972-1992 , Helsinki: Eduskunnan kirjasto 1993 .

E. G. Melarts promemoria om censurförhållandena, Organisationskommitténs för Viborgs län arkiv, vol. 14 .

Ekberg, Henrik (red.) & Börje Backström (et al.) , Finland i krig 1939–1945. Första delen , Helsingfors: Schildts 1986 .

Ekberg, Henrik (red.) & Kaj Brunila (et al.) , Finland i krig. Andra delen, 1940–1944 , Esbo: Schildts 2000 .

Ekberg, Henrik (hred.) , Uppslagsverket Finland I–V , Esbo, Helsingfors: Schildts Förlags Ab 2003–2007 .

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Ekman, Arne , Släkten Elers i Loimijoki , 33 , Suomen sukututkimusseura : Genealogiska samfundet i Finland 1962 .

Ekman, Fredrick (utarbetad af) , Systematisk samling af utdrag utur gällande författningar rörande ecclesiastik- och skolestaterne uti Storfurstendömet Finland med särskildt hänseende till Åbo Erke-stift I–II, III, IV–V , Åbo: Frenckellska boktryckeriet 1860–1864 .

Emporagrius, E. , Then Svenske Kyrkioordningen öfversedd och förbättrad (omkr. 1670). Tryckt i Handlingar rör. Sveriges historia 2 Ser. III 1887 .

Eng, Torbjörn , Det svenska väldet : ett konglomerat av uttrycksformer och begrepp från Vasa till Bernadotte. (Diss.) , 0081-6531; 201 2001 .

Engelhardt, Nikolai Henrik , Die Beschreibung des Russisch Käyserlichen Gouvernements von Wiburg (1767) , 8 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1973 .

Engman, Max , Pitkät jäähyväiset. Suomi Ruotsin ja Venäjän välissä vuoden 1809 jälkeen , Helsinki: WSOY 2009 .

Engman, Max , Förvaltningen och utvandringen till Ryssland 1809-1917. Helsingfors 1995 , 20 1996 .

Engman, Max , Ett långt farväl: Finland mellan Sverige och Ryssland efter 1809 , Stockholm: Atlantis 2009 .

Engman, Max & Jussi (red.) Nuorteva & Pertti (red.) Hakala , Föredragningar och pass: Statssekretariatet och Finska passexpeditionen som representant för Finland i S:t Petersburg. I: Kotkien varjot: Suomi vuonna 1812 = Örnarnas skuggor: Finland år 1812 , Helsinki: Arkistolaitos , Helsinki: Multiprint 2012 .

Engman, Max , Gränsfall : Utväxlingar och Gränstrafik på karelska näset 1918-1920 , 696 , Helsingfors : Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland : Atlantis 2008 .

Eriksson, Birger , Åbo navigationsskola och navigationsinstitut 1813-1936 , 0359-2138 ; 7 , Åbo: Bro 1942 .

Eroškin, N.P. , Istorija gosudarstvennych učreždenij dorevolucionnnoj Rossii 1983 .

Erä-Esko, Ensio , Beskattningsrätt och skattskyldighet för kyrkan i Finland(Diss.) , 195 , Helsingfors: Svenska handelshögskolan 2009 . https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10227/353/195-978-952-232-028-5.pdf?sequence=2

Eschricht, Susanna , Tulquarnar och Beckequarnar i Marks Härad: En metodstudie och diskussion om kvarnnäringens kulturhistoriska arv. (D-uppsats) , Stockholm: Kulturgeografiska institutionen, Stockholms universitet 2006 .

Fabricius, I.G. , Glavnyj štab. Glavnoe inženernoe upravlenìe, Stolětìe voennago minsterstva 1802–1902 VII:1 1902 .

Fagerlund, L. W. , Finlands leprosorier. Akademisk afhandling. Finska Litteratursällskapets Skrifter 205 + LXXXVII s. 1886 .

Fahlcrantz, Gustaf Edvard , Rättfärdighet i rättsskipning: en historisk och jämförande framställning af några hufvudpunkter i vårt rättegångsväsende , Stockholm: Författarens förlag 1903 . http://www.archive.org/details/rttfrdighetirtt00fahlgoog

Fant, Eric Michael , Utkast til föreläsningar öfver Svenska Historien I–II 1807 .

Favorin, Martti , Vaasan hovioikeuden vanha arkisto (1776–1930). Teoksessa Vaasan hovioikeus 1776–1976 Vasa hovrätt. Kirjoituksia ja kuvia 200-vuotistaipaleelta. Toim. Erkki Rintala , Vaasa: Vaasan hovioikeus 1976 .

Feltham, Ralph G. , Diplomatic Handbook , 8th ed. , Leiden: Martinus Nijhoff 2004 .

Fenno-Judaica, http://fennojudaica.jchelsinki.fi/fi_his_tsarssoldiers.html

Finlands statskalender 1811-1950 1811–1950 .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen, http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/1977/19770896

Finlex: Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. III. Regeringspropositioner .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. II. Ursprungliga författningar .

Finlex : Den elektroniska författningssamlingen samt samlingar av uppdaterade och ursprungliga författningar. I. Uppdaterad lagstiftning , Edita Publishing Ab .

Flensburg, E. G. , Advokaten. Juridisk rådgivare och formulärbok , Tredje omarbetade och tillökade upplagan , Stockholm: Fröléen & Comp. 1922 . http://runeberg.org/advokaten/

Flink, Toivo , Kotiin karkotettavaksi: inkeriläisen siirtoväen palautukset Suomesta Neuvostoliittoon vuosina 1944–1955 , 251 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kansallisarkisto 2010 .

Flintberg, Jacob Albrecht , Lagfarenhetsbibliotek I–III 1799 .

Formulae magistrales militares FMM : [lääkevalmisteet] , Helsinki: Puolustusministeriö, Valtioneuvosto 1936 .

Forsius, Arno , Pappien ruotsinkielisiä ammattinimikkeitä (17.3.2003.) Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papisto.html

Forsius, Arno , Lepra eli spitaali. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/lepra.html

Forsius , Asetus lääkärintoimen harjoittamisesta vuodelta 1890. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/laaktoim.html

Forsius, Arno , Papit terveydenhuollon tehtävissä. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papitlaa.html

Forsius, Arno , Tuberkuloosin hoito Suomessa. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/tubsuomi.html

Forsius, Arno , Suomen hospitaalit. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/suomhosp.html

Forsius, Arno , Collegium medicum, lääkintätoimen keskusvirasto. I:Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/collmedi.html

Forsius, Arno , Viva Lagerborg (1871–1941) – lasten tuberkuloosihoidon uranuurtaja. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/lagerbor.html

Forsius, Arno , Suomen hospitaalit , 35: 3393 1992 .

Forsius, Arno , Avellan, Nils (1749–1780) – kaupunginlääkäri, anatomian professori. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/avellan.html

Forsius, Arno , Saksanniemen Järjestyslipusto eli ratsastava poliisikomennuskunta vuosina 1917–1918. Julkaisussa Kulttuuria, ihmisiä, sukuja . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/saksanni.html

Forsius, Arno , Sairaanhoitajien ammatillisen koulutuksen alkuvaiheista Suomessa 1800-luvun puolivälin jälkeen. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/sotahoit.htm

Forsius, Arno , Parturit, välskärit ja kirurgit Ruotsissa ja Suomessa. Teoksessa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/kirurgi2.html

Forsius, Arno , Farmakopea. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/farmakop.html

Forsius, Arno , Vanhan Viipurin lääkintähuollosta vuoteen 1812. Julkaisussa Lääketiedettä, kulttuuria, ihmisiä, kuvauksia historiasta . http://www.saunalahti.fi/arnoldus/viipuri.html

Forssell, Nils , Svenska postverkets historia. På Generalpoststyrelsens uppdrag utarbetad av Nils Forssell I–II , Stockholm: Postverkets tryckeri 1936 .

Forum navale : skrifter utgivna av Sjöhistoriska samfundet 1946- 1946 .

Friberg, Onni , Rauman merikoulu ja merenkulkuopisto 1880-1930 , [Rauma]: [Rauman merenkulkuopisto] 1931 .

Friberg, Onni , Rauman merikoulu ja merenkulkuopisto 1880-1930 , Rauman merenkulkuopisto 1931 .

Frohnert, Pär , Administration i Sverige under Frihetstiden. Administrasjon i Norden på 1700-tallet. Det Nordiska forskningsprojektet centralmakt och lokalsamhälle – beslutsprocess på 1700-talet, publikation 4., s. 185-273 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 .

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.sakasti.evl.fi

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.evl2.fi/ordlista

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.evl.fi/tunnustuskirjat/index.html

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://www.evl.fi/kirkkokasikirja/

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content8934D

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland, http://sacrista.evl.fi/sacrista.nsf/sp?Open&cid=ContentB9AD2

Från A till Ö. Ordlista. Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. (Fi: Aamenesta öylättiin. Sanasto. Suomen evankelis-luterilainen kirkko) , Kirkon tiedotuskeskus: Kyrkans informationscentral . http://www.evl2.fi/ordlista/index.php/F%C3%B6rstasidan

Författningssamling för 1800, http://www.ukforsk.se/kungorel/kungor.pdf

Förslag till kyrko-ordning från kon. Gustaf II Adolfs regeringstid. Tryckt i Handlingar rörande Sveriges historia 2 Ser. II 1872 .

Förteckning 118 i Riksarkivet .

Förteckningarna 111 och 118 i Riksarkivet , Helsingfors: .

Förvaltningscheman över centralförvaltningen i Finland 1809–1917 (skilda scheman för senaten + senatens ekonomiedepartement och finans-, kammar-, krigs-, ecclesiastik-, civil-, handels och industri-, justitie-, kommunikations- och socialexpeditionen samt expeditionen för jordbruk och allmänna arbeten). Tiihonen & Tiihonen 1984: 279–287 .

Förvaltningschema över centralförvaltningen 1923–1939 (skilda scheman för statsrådets kansli, utrikes-, justitie-, inrikes-, försvars-, finans-, undervisnings-, jordbruks-, handels och industri-, social- och kommunikations och allmänna arbetenas ministerium.) Tiihonen & Tiihonen 1984: 291–296 .

Förvaltningschema över centralförvaltningen 1939–1950. Se Tiihonen & Tiihonen 1984: liite 4, 299–304 .

Förvaltningschema över senaten. Se Ståhlberg 1913: 85 .

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Gardberg, C.J. & Päiviö Tommila , Stadsväsendet under nya medeltiden och i början av nya tiden. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Garnisonsmuseet på Axevalla hed, Axvall Sverige. Militärhistorisk ordlista, http://www.garnisonsmuseet.se/ordlista.html

Genalogiska samfundet i Finland: Suomen sukututkimusseura. Samling av förkortningar. Lyhenteet, http://www.genealogia.fi/lyhenteita

Glete, Jan , Swedish Naval Administration, 1521–1721 , Leiden: Brill 2010 .

Gosudarstvennost´ Rossii, Slovar´- Spravočnik 1-5 , Moskva: Nauka 1996–2005 .

Granfelt, O. Hj. , Rättsskipningen i Gamla Finland under ryska tiden (1721–1811). I: Tidskrift utgiven av Juridiska föreningen i Finland 1931 .

Grotenfelt, Gösta , Lyhyt historiikki Suomen Maanviljelys-taloudellisen Koelaitoksen perustamisesta. Vuosikertomus 1911–1912 1914 .

Grönros, Jarmo (et al.) , Tiima, tiu, tynnyri – miten ennen mitattiin. Suomalainen mittasanakirja , 4 uud. p. , 4 uud. p. , 9 , Turku: Turun maakuntamuseo 2005 .

GTK: Geologian tutkimuskeskus, http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/vuorilaitos1809-1858.htm

GTK: Geologian tutkimuskeskus. Tietoaineistot/Suomen kaivosteollisuus, http://www.gsf.fi/aineistot/kaivosteollisuus/kauppajateollisuus1919.htm

Guinchard, Joseph , Sveriges land och folk. Historisk-statistisk handbok 2 , Stockholm: Norstedts 1915 .

Gunnarsson, Maria & Erik Gunnarsson , Konung Carl XVI Gustafs hovleverantörer , Uppsala: Bild & Kultur 1999 .

Gustafsson, Alfred A. , Maanmittarikunta ja mittaustyöt Ruotsin vallan aikana. I: Suomen maanmittauksen historia I , Porvoo: WSOY 1933 .

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 .

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 .

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, jemte Anwisning eller Sak-Register , Helsingfors: H. C. Friis 1853 .

Gyldén, Claes Wilhelm , Samling af Författningar rörande Landtmäteriet och Justeringen af Mått, Mål och Vigt i Finland, utkomne åren 1836–1852 , Helsingfors: H. C. Friis 1853 .

Haapala, Pertti (et al.) , Finland 1917‒1920. En stat tar form III , Helsingfors: Riksarkivet 1995 .

Haapala, Pertti & Tuomas Hoppu (toim.) , Sisällissodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2009 .

Haataja, Kyösti , Maanjaot ja talojärjestelmä , 37 , Porvoo: WSOY 1949 .

Hagman, Tyko , Kunnallishistoriallinen kertomus Hämeenlinnasta. Kaupungin valtuuston päätöksen mukaan toimittanut Tyko Hagman 1900 .

Haimola, Maura , Viikin vankisiirtola : tutkielma maataloustyön merkityksestä suomalaisessa vankeinhoidossa 1930- ja 40-luvuilla , Helsinki: Vankeinhoidon koulutuskeskus 2005 .

Halila, Aimo (et al.) , Suomen rakennushallinto 1811-1961 , Helsinki: Rakennushallitus 1967 .

Halila, Aimo , Katsaus ylimmän tuomiovallan käytön kehitykseen ennen korkeimman oikeuden perustamista: 9–52. Teoksessa Korkein oikeus 1809–1959. Tietoja hallituskonseljin ja senaatin oikeusosaston sekä korkeimman oikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta. Toim. Matti Mali 1959 .

Halmesmaa, Pekka , Kirkkokuri murroksen kynnyksellä: Kirkkokuria koskevan säännöstön kehittyminen Suomessa vuosina 1818–1847 sekä sen soveltaminen Turun tuomiorovastikunnassa , 97 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1976 .

Halmesvirta, Anssi (et al.) , Historian sanakirja , Helsinki: Gummerus 1997 .

Hamilton, H. , Afhandling om krigsmagtens och krigskonstens tillstånd i Sverige under Gustaf II Adolfs regering. Vitt. Hist. och Ant. Akad. Handl. 17 .

Hammar, AnnaSara , Mellan kaos och kontroll : Social ordning i svenska flottan 1670-1716 , Lund: Nordic Academic Press 2014 .

Handledning till judiciella arkiv , 2 , Malmö: Malmö stadsarkiv 1991 .

Hanho, J.T. , Suomen oppikoululaitoksen historia 1. Ruotsin vallan aika , Porvoo: WSOY 1947 .

Hannikainen, K.O.G. , Vanhan Suomen eli Viipurin läänin oloista 18:lla vuosisadalla. (Diss.) , Helsingfors: Frenckell 1888 .

Hannula, Ilari , Vankeinhoitoon liittyvän lainsäädännön historia 1881–1975. Teoksessa Suomen vankeinhoidon historiaa. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. Toim. Elina Suominen, s. 85–178 1 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1981 .

Hartley, Janet M. , Införandet av ståthållarskapsförfattningen i Gamla Finland. I: Historisk tidskrift för Finland 1982 .

Hatakka, Sampsa , Sotilaita ja siviilejä - Viaporin väestö vuonna 1806. Pro gradu , Helsinki: Helsingin yliopisto 2011 .

Havansi, Erkki , ”34.2”, Oikeudenkäynti ja pakkotäytäntö , Helsinki: Helsingin yliopiston oikeustieteellinen tiedekunta 2007 .

Heckscher, F. Eli , Sveriges Ekonomiska Historia från Gustav Vasa 3 del , Stockholm: Bonnier 1935–1949 .

Heckscher, Eli F. , Svenska kopparhanteringen under 1700-talet. Scandia 2008: 22-89 2008 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/download/554/378

Hedberg, Jonas (förf.) & Hans (red.) Ulfhjelm , Kungl. artilleriet. Karl XI:s och Karl XII:s tid , Stockholm: Militärhistoriska förlaget 1993 .

Hedberg, Jonas , Kungliga finska artilleriregementet , 404 , Helsingfors: Svenska litteratursällskapet i Finland 1964 .

Heikel, Ivar A. , Helsingfors universitet 1640-1940 , Helsingfors: Helsingfors universitet 1940 .

Heikkinen, Sakari (et al.) , Valtiovarainministeriön historia I-III , Helsinki: Edita 2009–2010 .

Heikkinen, Sakari , Suomeen ja maailmalle. Tullilaitoksen historia , Helsinki: Tullihallitus 1994 .

Heinricius, Gustaf , Om medicinalväsendet i det s.k. Gamla Finland. I: Kaukomieli IV 1910 .

Helenius-Öhberg, Eva , En drottnings jordafärd. Hovkapellet vid Ulrika Eleonoras d.y. begravning 1742 2002 . http://www.musikforskning.se/stm/STM2002/STM2002HeleniusOberg.pdf

Hellquist, Elof , Svensk etymologisk ordbok 1922 . http://runeberg.org/svetym/

Helsingfors stads historia I , Helsingfors: Helsingfors stad 1950 .

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Adolf Fredrik Justander, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=8982

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Johan Wialenius, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=1820

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Karl Daniel von Haartman, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=11967

Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852: Ulrik Vilhelm Wijkberg, http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/henkilo.php?id=13396

Helsingin henki : Helsingin kaupungin henkilöstölehti 1989 .

Helsingin kaupunginvaltuuston painetut asiakirjat , Helsinki: Helsingin kaupunki .

Helsingin Sanomat: Kertomuksia keskustan kortteleista. Keisari lahjoitti tontin Suomen kielen talolle, http://www2.hs.fi/extrat/kaupunki/korttelit/03.html

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/yliopistonhistoria/aleksanteri/sivistysyliopisto.htm

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/lyhenteet.htm

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/virkamiehet_2/hallintovv_kanslerit.htm

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet, http://www.helsinki.fi/farmasia/tietoa/historia.htm

Helsingin yliopisto: Helsingfors universitet. Keskusarkisto, Centralarkivet. Helsingin yliopiston opettaja- ja virkamiesmatrikkeli 1640-1917, http://www.helsinki.fi/keskusarkisto/

Helsinki200.fi. Helsingfors 200 år som huvudstad. Helsingfors nybyggnadskommitté utnämns och Helsingfors förordnas att byggas i enlighet med den 2.4.1812 stadfästa planen, http://www.helsinki200.fi/sv/helsingfors-1812-2012/1812-helsingfors-nybyggnadskommitte-utnamns

Henel, Andreas Jochim , von , Det Anno 1729 florerande Swerige, eller Fullkommelig Beskrifning Om den mycket kloka och högst-berömmeligste Regereingens Författning, Inrätt ning occh Beskaffenhet uti Riket , Leipzig: Zunkel 1730 .

Herlitz, Nils , Grunddragen av det svenska statsskickets historia , Stockholm: Norstedt 1928 .

Hernberg, Alarik , Rättshandbok , Helsingfors: Schildts 1922 .

Hersalo, N. V. , Suojeluskuntain historia. Puolustuskelpoinen kansa. Hätävarasta välttämättömyys 2 , Helsinki: Hata 1962 .

Hertz, Martti , Metsähallitus 1859–1934 , Helsinki: Suomen metsätieteellinen seura 1934 .

Hertzen, Gunnar , von , Karjalan retkikunta , Jyväskylä: Gummerus 1921 .

Hildebrand, Emil , Sveriges regeringsformer 1634–1809 samt konungaförsäkringar 1611–1800 , Stockholm: 1891 .

Hirvensalo, Lauri & Nils Hedlund , Svensk-Finsk ordbok , Porvoo: WSOY 1960 .

Histdoc.net. Tietoja tutkinnoista, http://www.histdoc.net/varia/hy13.html

Historiallinen sanomalehtikirjasto: Historiska tidningsbiblioteket.Kansalliskirjasto: Nationalbiblioteket, http://digi.kansalliskirjasto.fi/

Historian sanakirja. Anssi Halmesvirta, Jari Ojala, Heikki Roiko-Jokela, Kustaa H.J. Vilkuna. Gummerus Kirjapaino Oy 1997 .

Historisk tidskrift. Utgiven av Svenska historiska föreningen , Stockholm: Svenska historiska föreningen 1881 .

Hjelt, Otto Edvard August , Svenska och finska medicinalverkets historia 1663-1812 . I-III , Helsingfors: 1891–1893 .

Hof-calender (utg. Kongl. Vetenskapsacad.) , Kungl. vetenskapsakademien 1749–1813 .

Holmberg, Håkon , Suomen tuomiokunnat ja kihlakunnantuomarit (Domsagor och häradshövdingar i Finland), jämte finsk-svensk ordförteckning över i biografierna nämnda tjänster och myndigheter , Suomen kihlakunnantuomarien yhdistys 1959 .

Holmberg, Håkon , Suomen laamannikunnat ja laamannit , Helsinki: 1964 .

Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Magnus Erikssons landslag , I , Stockholm: Nordiska bokhandeln (distr.) 1962 .

Holmbäck, Åke & Elias Wessén , Svenska Landskapslagar I: Östgötalagen och Upplandslagen tolkade och förklarade för nutidens svenskar av Åke Holmbäck och Elias Wessén , Stockholm: Gebers 1933 .

Hornborg, Harald (red.) & Ingegerd (red.) Lundén-Cronström , Gamla Finland och Viborgs Gymnasium. Ingår i: Viborgs gymnasium 1805-1842 : biografisk matkrikel (s. 9-30) 1961 .

Houtsonen, Alvi , Kirkkokunnan laitokset ja järjestöt. Ortodoksinen kirkko Suomessa , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1979 .

Hovi, Päivi , Trademark : Tavaramerkki , Helsinki: [P. Hovi] 1994 .

http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/yleiskaava/Selvitykset/Juridinen%20vaihe/Kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6selvitys/Rauman%20yleiskaava-alueen%20kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6selvitys_sivut189_287.pdf, http://www.rauma.fi/tevi/kaavoitus/yleiskaava/Selvitykset/Juridinen%20vaihe/Kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6selvitys/Rauman%20yleiskaava-alueen%20kulttuuriymp%C3%A4rist%C3%B6selvitys_sivut189_287.pdf

Huhtamies, Mikko , Maan mitta. Maanmittauksen historia Suomessa 1633–2008 , Helsinki: Maanmittauslaitos, Edita 2008 .

Huhtamies, Mikko , Dyra knektersättare : avlöning av legokarlar under svensk stormaktstid , 2, årg. 85 , Helsingfors: Historiska föreningen 2000 .

Häikiö, Martti , Alkon historia : valtion alkoholiliike kieltolain kumoamisesta Euroopan unionin kilpailupolitiikkaan 1932–2006 , Helsinki: Otava 2007 .

Härö, Erkki , Suomen vuoritoimi ja metalliruukit. Historical mining and metallurgy in Finland. Antskogin ruukki: Suomen vuoritoimi ja metalliruukit , Mako-ryhmä 1997–2005 . http://www.antskog.fi/ruukit.pdf

Ignatius, K. E. F. , Statistisk handbok för Finland , Helsingfors: G. W. Edlund 1872 .

Ignatius, K. E. F. , Statistisk Handbok för Finland. Under författarens inseende delvis omarbetad av A. G. Fontell , 2 uppl. , Helsingfors: G. W. Edlund 1890 .

Inger, Göran , Svensk rättshistoria , Lund: Liber Läromedel 1980 .

Ingman, Lauri , Ylennysperusteista papinviroissa , Helsinki: Suomen Kirkkohistoriallinen Seura 1915 .

Inkeri, Raakel , Venäläiset virka-arvot. Suomalaisten virkamiesten hyvittely 1809-1826. Hallinto, rahan, julkisuuden ja Venäjän paineessa. Helsinki 1993 1996 .

Inkinen, Antti , “Virka-arvot ja arvonimet Suomessa ennen itsenäisyyden aikaa”. I: Historiallinen Arkisto 54 1953 .

Institutet för språk och folkminnen.Kuninkaallinen hovi, http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Iso tietosanakirja I-XV , Helsinki: Kustannusosakeyhtiö Otava 1931–1939 .

Issakainen, Touko & Anu Lahtinen , Spes farmaciae : Farmasiankandidaattiklubi Yliopiston farmasiakunta 110 vuotta , Jyväskylä: Gummerus 1998 .

Itävuo, Keijo (et al.) & Maija-Liisa (toim.) Pukinkorva , Sukututkijan sanasto , 5. painos , 5. painos , 14 , Oulun Sukututkimusseura 1994 .

Jaakkola, Jouko , Vaivaisten holhouksesta köyhäinhoitoon. Teoksessa Armeliaisuus, yhteisöapu, sosiaaliturva: suomalaisten sosiaalisen turvan historia , 1 , Helsinki: Sosiaaliturvan keskusliitto 1994 .

Jalkanen, Kaarlo , Lukkarin- ja urkurinvirka Suomessa 1721–1809 , 138 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1986 .

Jokipii, Mauno , Suomen kreivi- ja vapaaherrakunnat 1. (Diss.) , 48 , Helsinki: Helsingin yliopisto 1956 .

Judiska församlingen i Helsingfors, utställningen Fenno-Judaica. Tsaarin sotilaat, http://fennojudaica.jchelsinki.fi/fi_his_tsarssoldiers.html

Juhlin-Dannfelt, Hermann (red.) , Lantmannens uppslagsbok under medverkan av talrika fackmän , Stockholm: Norstedt 1923 . http://runeberg.org/lantuppsl/

Juntunen, Alpo , Suomen vankeinhoidon historia. Suomalaisten karkottaminen Siperiaan autonomian aikana ja karkotetut Siperiassa III , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1983 .

Jureka.net, http://jureka.net/jureka/jurisprudence.asp?Id=1165

Jussila, Raimo , Vanhat sanat. Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä , 696 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1998 .

Jussila, Jarmo (et al.) , Kirkon ja uskon sanakirja : aamenesta öylättiin , Helsinki: Kirjapaja 2004 .

Jutikkala, Eino , Suomen postilaitoksen historia 1638–1938. Ruotsin vallan aika I 1938 .

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 .

Jutikkala, Eino & Gabriel Nikander , Säterier och storgårdar i Finland I–II 1939 .

Jutikkala, Eino , Suomen talonpojan historia , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , Toinen uudistettu ja lisätty laitos , 257 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1958 .

Jägerskiöld, Stig (et al.) , Hovrätten under den karolinska tiden och till 1734 års lag (1654–1734). Särtryck ur: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet , Stockholm: Norstedts 1964 .

Jääskeläinen, Jussi , Paikallisyhteisö resurssina ja tuhojen kohteena. Venäjän armeijan logististen ratkaisujen seuraukset Suomen sodassa 1808–1809. (Diss.) , Åbo: Åbo Akademi 2011 . http://www.doria.fi/handle/10024/70727

Kaarninen, Mervi & Pekka Kaarninen , Studentexamen i Finland. Studentexamensnämnden 2002 . http://www.ylioppilastutkinto.fi/fi/ylioppilastutkinto/150/

Kallio, O.A. , Viipurin läänin järjestämisestä muun Suomen yhteyteen. (Diss.) , Helsinki: 1901 .

Kangas, Veikko (et. al.) , Siviilitoimituskunta - Sisäasiainministeriö 1869-1969 , Helsinki: Sisäasiainministeriö : Valtion painatuskeskus [jakaja] 1969 .

Kangaskoski, Vilho , Ilmavoimien Viestivarikko , 1992 : syksy s. 20-223 .

Kankaanpää, V. , Suomen eläinlääkintölaitos 1843-1943 , Helsinki: 1945 .

Kannel, Wäinö (red.) , Viipurin hovioikeus 1839–1939: Tietoa hovioikeuden historiasta, toiminnasta ja virkakunnasta:Satavuotismuistojulkaisu 1939 .

Kansallisbiografia : Studia biographica 1-10 , Suomen historiallinen seura, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2003–2007 .

Kansanaho, Erkki , Kodittomien lasten hyväksi : Sisälähetysseuran kasvattajaopiston historiaa 50 vuoden taipaleelta. I: Suomen kirkon sisälähetysseuran kasvattajaopisto 50 vuotta 1918-1968 , Pieksämäki: 1968 .

Kansanterveys 8-9/2001. Social- och hälsovårdsministeriets publikationsarkiv: www.julkari.fi, https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/102679/2001_8_9.pdf?sequence=1

Kansanterveys : Kansanterveyslaitoksen tiedotuslehti : Folhälsoinstitutets informationstidning , Helsinki: Kansanterveyslaitos 1994 .

Karjala-tietokantasäätiö, http://www.karjalatk.fi/sanasto/ammatit/b.htm

Karjala-tietokantasäätiö, Mikkeli/S:t Michel. Ordlista som utgår från innehållet i kyrkböcker från det avträdda Karelen.Sanasto, http://www.karjalatk.fi/sanasto.php

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Karsten, Walter , Farmacins historia i Finland , Helsingfors: Farmaceutiska föreningen 1933 .

Kauppi, Ulla-Riitta & Mihail Miltšik , Viipuri. Vanhan Suomen pääkaupunki , 593 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1993 .

Kavén, Pertti , Humanitaarisuuden varjossa : poliittiset tekijät lastensiirroissa Ruotsiin sotiemme aikana ja niiden jälkeen , Helsinki: Helsingin yliopisto 2010 .

Keisarillisen Majesteetin Armollinen Arvojärjestys Suomen Suuriruhtinaanmaalle 15.7.1897. Asetuskokoelma N:o 29, 1897 1897 . http://fi.wikisource.org/wiki/arvoj%C3%%A4jerjestys_Suomen_suuriruhtinaanmaalle

Kekkonen, Jukka , Kontextuell rättshistoria , 1456-842X , Helsingfors: Helsingfors universitet, juridiska fakulteten 2011 .

Kekkonen, Jukka , Laillisuuden haaksirikko. Rikosoikeudenkäyttö Suomessa vuonna 1918 , Helsinki: Lakimiesliiton kustannus 1991 .

Kemppainen, Ilona , Isänmaan uhrit : sankarikuolema Suomessa toisen maailmansodan aikana , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006 .

Kemppi, Jarkko , Suomalaisen sotataidon kehittyminen vuosina 1918-1924 , 1456-4874 ; n:o 9 , Helsinki: Maanpuolustuskorkeakoulu 2006 .

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 .

Kijanen, Pekka , Venäläis-suomalainen sanakirja, osa 1 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912–1913 .

Kijanen, Pekka , Venäläis-suomalainen sanakirja, osa 2 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1912–1913 .

Kirkinen, Heikki , Karjala idän ja lännen välissä 1 , 80 , Helsinki: Kirjayhtymä 1970 .

Klinge, Matti & Rainer (red.) Knapas & Anto Leikola & John Strömberg , Helsingfors universitet 1640-1990 3 bd , Helsingfors: Otava 1991 .

Knorring, Frans P. , von , Gamla Finland eller det fordna Wiborgska Gouvernementet , Åbo: Christian Ludvig Hjelt 1833 .

Kock, G. , www.porssitieto.fi. Vuosihaaste 2010 . http://www.porssitieto.fi/kirjoitus/vuosihaaste.html

Koivisto, Keijo , Sama kaiku on askelten : ali-, toimi- ja opistoupseerien historia , Helsinki: Päällystöliitto 2004 .

Konung Gustaf den förstes registratur. 1-29. (i: Handlingar rörande Sveriges historia. Serie 1) Sthm 1861-1916 .

Korhonen, Keijo , Suomen asiain komitea. Suomen korkeimman hallinnon järjestelyt ja toteuttaminen vuosina 1811–1826 , 65 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1963 .

Kortelainen, Jukka & Ernst Wasenius , Pajazzon och folkhälsan: Penningautomatföreningen 1938–1988 , Helsingfors: [Penningautomatföreningen] 1988 .

Koskull, Walter , von , Finlands rättsväsen under stora ofreden , 95:3 , Helsingfors: Finska Vetenskaps-Societeten 1952 .

Kosonen, Arto , Erikoistuomioistuimet Suomessa. Tutkimus Suomessa toimivien erikoistuomioistuinten taustasta, perustamisesta ja kehityksestä , 37 , Helsinki: 1980 .

Kotivuori, Yrjö , Helsingfors universitets studentmatrikel 1640–1852 , Helsingfors universitet 2005 . http://www.helsinki.fi/ylioppilasmatrikkeli/svenska/

Koukkunen, Heikki , Ortodoksisen kirkon historia. Uudenkaupungin rauhasta nykypäiviin. Ortodoksinen kirkko Suomessa , toinen painos , Lieto: Etelä-Suomen kustannus 1980 .

Krabbe, Hannu? , Johdatus yleiseen valtiooppiin 1946 .

Kronlund, Jarl (et al.) , Puolustusvoimien rauhan ajan historia 1: Suomen puolustuslaitos 1918-1939 , Porvoo: WSOY 1988 .

Kruhse, Pauli , Histdoc.net. Tietoja tutkinnoista . http://www.histdoc.net/varia/hy13.html

Kuikka, Martti T. , Opettajankoulutus eilen, tänään ja huomenna. I: Ajankohtainen Uno Cygnaeus : Uno Cygnaeuksen juhlavuosi 2010 : Suomen kouluhistoriallisen seuran vuosikirja 2010 , [Helsinki]: [Suomen kouluhistoriallinen seura] 2010 .

Kullberg, N.A. , Svenska riksrådets protokoll, 1, 2 (åren 1621-32) 1878–1880 .

Kuujo, Erkki , Taka-Karjalan verotus vuoteen 1710 , 52 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1959 .

Kuusterä, Antti & Juha Tarkka , Suomen Pankki 200 vuotta , Helsinki: Otava 2014 .

Kuvaja, Christer , Försörjning av en ockupationsarmé : den ryska arméns underhållssystem i Finland 1713-1721 , Åbo: Åbo Akademi 1999 .

Kyrko-Lagen af 1686 och Kongl. Förordningen, huru med Rättegång i Dom-Kapitlen förhållas skall, af den 11 Februari 1687, samt Författningar, som dem upplysa, förklara, ändra eller tillöka; så ock i särskilda mål utfärdade Kongl. Bref, Resolutioner eller Utslag, som tjena till upplysning om rätta förståndet af Kyrko-Lagen och förordningen om Rättegång i Dom-Kapitlen; På Konungens befallning utgifna , Upsala: Tryckt hos Heffler och Rebell 1845 .

Kyrkpressen : Svenskfinlands kyrkliga veckotidning , Helsingfors: Församlingsförbundets förlag/Fontana Media Ab 1970 .

Kähönen, Ester , Vuodet 1700-1870. Vanha Äyräpää 2 1985 .

Köyhäinhoitolehti. Kunnallisen köyhäinhoidon ja yksityisen hyväntekeväisyyden äänenkannattaja 1912–1918 .

Laasonen, Pentti , Finlands kyrkohistoria. Åren 1593–1808 2 , Skellefteå: Artos 2000 .

Lackman, Matti , Suomen vai Saksan puolesta? Jäääreiden tuntematon historia , Helsinki: Otava 2000 .

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Andra serien I 1862 .

Lagus, Robert , Det Gamla Finlands rättsliga förhållanden vid reunionen 1811. Juridiskt Album, Första serien III 1862 .

Laiho, A. (toim.) , Viisaista vaimoista nykyajan kätilöiksi. Kätilökoulutus Suomessa 175 vuotta , Helsinki: Kätilöopisto 1991 .

Lappalainen, Jussi T. (toim.) , Verotushistoriaa 1 , 51 , Turku: Turun yliopisto 1999 .

Lappalainen, Juha (et al.) , Prosessioikeus , Helsinki: WSOYpro 2007 .

Latva-Äijö, Annika , Lotta Svärdin synty : järjestö, armeija, naiseus 1918-1928 , Helsinki: Otava 2004 .

Laurentius Petri , Om Kyrckio Stadgar och Ceremonier 1587 .

Laurentius Petri , Then Swenska Kyrkeordningen 1571 .

Lehtinen, Erkki , Turun hovioikeuden perustamisen taustaa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt. Toim. Yrjö Blomstedt , Porvoo, Helsinki: WSOY 1973 .

Leinberg, K.G. , Handlingar rörande finska skolväsendets historia 2 1887 .

Lempiäinen, Pentti , Piispan- ja rovastintarkastukset Suomessa ennen isovihaa , 73 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1967 .

Leningradin oblastinarkistossa Viipurissa säilytettävät suomalaiset arkistot; Oikeushallinnon arkistot. Laatinut: Jukka Partanen, Joensuun yliopisto, www-versio: Agricola-projekti 11.12.1996., http://wanda.uef.fi/geo/historia/oblast/oikeus.html

Lennersand, Marie , Rättvisans och allmogens beskyddare : den absoluta staten, kommissionerna och tjänstemännen, ca 1680-1730. Diss , 0081-6531; 190 Acta Universitatis Upsaliensis , Uppsala: Uppsala universitet 1999 .

Lerche, Fr. , Rysk-svensk ordbok , Helsingfors: Kejserliga Senaten 1896 .

Leskinen, Jari (et al.) , Jatkosodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2005 .

Lewenhaupt, Sten , Svenska högre ämbetsmän från 1634. Högre ämbetsmän och chefer för statliga verk och inom central och lokalförvaltningen m.m. namn och årtal , Stockholm: Norstedt 1962 .

Lexin – ett samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen och Kungliga tekniska högskolan. Finsk-svensk, svensk-finsk ordbok, http://lexin.nada.kth.se/sve-fin.html

Lext, Gösta , Mantalsskrivningen i Sverige före 1860 , 13 , Göteborgs universitet 1968 .

Libris-databas, Kungliga biblioteket, http://libris.kb.se

Liesto, Martti , Teknillinen korkeakoulu 1908-1988 , Espoo: Teknillinen korkeakoulu 1988 .

Lindeqvist, K.O. , Hämeenlinnan kaupungin historia : Kaupungin historia Ruotsin vallan aikana II , Hämeenlinna: Hämeenlinnan kaupunki 1926 .

Lindeqvist, K.O. , Pikku vihan aika Suomessa , Hämeenlinna: Hämeen Sanomain osakeyhtiö 1889 .

Lindeqvist, K.O. , Isonvihan aika Suomessa , Porvoo: W. Söderström 1919 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria IV. Gustavianska tiden , Stockholm: Nordstedt 1997 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Stormaktstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Medeltiden. Reformationstiden , Stockholm: Norstedts 1997 .

Lindroth, Sten , Svensk lärdomshistoria. Frihetstiden , Stockholm: Norstedt 1997 .

Linnarsson, Magnus , Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsendets organisation under stormaktstiden. (Diss.) , Lund: Nordic Academic Press 2010 .

Lodén, Lars Olof , Tid : en bok om tideräkning och kalenderväsen , Stockholm: Bonniers 1968 .

Lundberg Ehnström, Gunilla , Hur hittar jag mitt torp i arkiven? Anteckningar om fastighetsforskning , 2 2003 .

Luntinen, Pertti (et al.) , Finland 1917‒1920. Ett land blir fritt I , 2 uppl. , Helsingfors: Riksarkivet 1995 .

Luther, Martin & Yrjö (suom.) Loimaranta , Kirkolliskokouksista ja kirkosta, vuodelta 1539 , Kuopio: , : Osakeyhtiö Kuopion Uusi Kirjapaino 1910 .

Luukko, Armas , Vaasan historia 1, 1606–1721 , Vaasa: Vaasan kaupunki 1971 .

Lång, K. J. , "Vankeinhoitolaitosta johtaa oikeusministeriö" – Katsaus vankeinhoidon keskushallinnon muotoutumiseen. Teoksessa Suomen vankeinhoidon historiaa. Katsauksia vankeinhoidon kehitykseen. Toim. Elina Suominen, s. 9–36 1 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1981 .

Lähde, Heikki K. , Isojako ja torpparijärjestelmät. Julkaisussa Maanmittaus 82:2 2007 . http://www.maanmittaustieteidenseura.fi/maanmittaus/2007_2_lahde.pdf

Lähteenoja, Aina , Lots- och Fyrväsendets i Finland historia. Tiden intill år 1808 , Helsingfors: Sjöfartsstyrelsen 1948 .

Lähteenoja, Aina , Vuoteen 1808. Suomen luotsi- ja majakkalaitoksen historia I 1946 .

Länsräkenskaperna, Gamla Finland i Riksarkivet (enskild volym: FRA + nr) .

Lönnrot, Elias , Suomalais-Ruotsalainen Sanakirja – Finskt–Svenskt Lexikon, kolmas painos 1958 .

Maanmittauslaitos 200 vuotta-verkkonäyttely, http://www.maanmittauslaitos.fi/nayttelyt/10631/teos/10619

Mandelin, Marjatta , Pääesikunta 60 vuotta 2.2.1978 , Helsinki: Pääesikunta 1978 .

Mandelstam, J. & A. Igelström , Svensk-rysk ordbok , Helsingfors: Finska litteratursällskapet 1905 .

Maraste, Risto , Ilmavoimien viestikoulu 1942-1972 , [Hämeenlinna]: Ilmavoimien viestikoulu : Ilmavoimien viesti- ja tutkakilta 1972 .

Marita Perssons dombokslexikon, http://www.domboksforskning.se/dombokslexikon.htm

Markkanen, Tapio & Karl Johan (et al.) Donner , Tähtitieteen vaiheita Helsingin yliopistossa : Observatorio 150 vuotta , Helsingin yliopisto. Observatorio 1984 .

Martikainen, Ilkka , Postin ja sen asiakkaan välisen oikeussuhteen sekä postin vahingonkorvausvelvollisuuden kehityksestä 1636–2001 (Pro gradu) , Tampere: Tampereen yliopisto, Julkisoikeuden laitos 2001 . http://tampub.uta.fi/handle/10024/89160

Marttinen, Seppo , Viipurin lääninvankilan historia , 2/2006 2006 .

Mauranen, Tapio (toim.) , Tuhat vuotta tietä, kaksisataa vuotta tielaitosta. Maata, jäätä, kulkijoita: tiet, liikenne ja yhteiskunta ennen vuotta 1860 1 , Helsinki: Edita 1999 .

Meristö, Tarja & Pekka Virtanen , Monta tietä hyvään metsään : Tapion 100 vuotta = Många stigar till en bra skog : Tapio 100 år , [Helsinki]: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapio 2007 .

Meurman, Otto , Svenskt och Ryskt Lexikon, på Nådig Befallning utarbetadt vid Stats-Sekretariatet för Storfurstendömet Finland 1846–1847 .

Mihnevič, N.P. , Glavnyj štab. Istoričeskij očerk. Vooružwennyja zily Rossii do carstvovanija Imperatora Aleksandra I, Stoletie voennego ministerstva 1802–1902, IV:1:1:1, Vvedenie 1902 .

Modée, Reinhold Gustaf , Utdrag ur alla ifrån 1718 års slut till 1794 års slut utkomne Publique Handlingar, Placater, Förordningar, Resolutioner och Publicationer som Riksens Styrsel samt Inwärtes Hushållning och Författningar i gemen, jämwäl ock Stockholms stad i synnerhet angå I–X 1742–1829 .

Modéer, Kjell Å. , Juristens källor i arkiv och bibliotek , Lund: Juridiska föreningen i Lund 1974 .

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 .

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Autonomins tidevarv 1809–1899 3 , Skellefteå: Artos 2000 .

Murtorinne, Eino , Finlands kyrkohistoria. Från förtrycksperioden till våra dagar 1900–1990 4 , Skellefteå: Artos 2000 .

Mäntylä, Ilkka , Kruunu ja alamaisten nälkä : 1690-luvun katovuosien verotulojen vähennys Pohjanmaalla ja esivallan vastatoimenpiteet , 0358-710X; 13 , Oulu: Oulun historiaseura 1988 .

Määttälä, Mikko , Vihollisina vangitut : internointileirit neuvostosuhteiden välikappaleina 1944-1947 , Jyväskylä: Atena Kustannus Oy 2011 .

Načal´noe i srednee obrazovanie v Sankt-Peterburge, XIX – načalo XX veka. Sbornik dokumentov 2000 .

Nationalbibliotekets digitala samlingar: Tidningar. Titlar enligt utgivningsår, http://digi.nationalbiblioteket.fi/sanomalehti/titles

Nationalencyklopedin, garnisonsregemente, http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/garnisonsregemente

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/%C3%A5ldermansranka

Nationalencyklopedin (i Sverige), http://www.ne.se/om/encyklopedi

Nevakivi, Jukka , Ulkoasiainhallinnon historia 1918-1956 , Helsinki: Ulkoasiainministeriö 1988 .

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 .

Nikula, Oscar , Kaupunkilaitos 1721-1875. Suomen kaupunkilaitoksen historia 1 , Helsinki: Suomen kaupunkiliitto 1981 .

Nikula, Oscar , Stadsväsendet i Finland 1721-1875. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Nikunen, Heikki (et al.) , Suomen ilmasodan pikkujättiläinen , Helsinki: WSOY 2011 .

Nilsson, Sven A. , Reduktion eller kontribution. Alternativ inom 1600-talets svenska finanspolitik. Omarbetad och utvidgad Installationsföreläsning vid Uppsala universitet den 12 november 1955. I: Scandia 2008: 68–114 2008 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/scandia/article/viewFile/299/162

Norborg, Lars-Arne , Källor till Sveriges historia , Lund: Gleerups 1968 .

Nordenstreng, Sigurd , Den ryska införlivningens tid. Fredrikshamns stads historia II , Fredrikshamn: Fredrikshamns stad 1909 .

Nordenstreng, Sigurd & Aimo Halila , Haminan historia II , Hamina: Haminan kaupunki 1975 .

Nordin, C.G. , handlingar till upplysning af Svenska krigshistorien. 1, 2 1787–1788 .

Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon. 22 band , 4., väsentl. omarb. och konc. uppl. , Malmö: Förlagshuset Norden 1951–1955 .

Nordisk familjebok : encyklopedi och konversationslexikon. 23 band , 3., väsentligt omarb. och koncentrerad uppl. , Stockholm: Nordisk familjebok 1923–1937 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 . http://runeberg.org/nf/

Nordisk Familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi innehållande upplysningar och förklaringar om märkvärdiga namn, föremål och begrepp 1-20 , Stockholm: Expeditionen af Nordisk familjebok 1876–1899 . http://runeberg.org/nf/

Nordisk tidskrift för bok- och biblioteksväsen , Lund: Lunds universitet, avdelningen för bok- och bibliotekshistoria (utg.) 1914–1997 .

Nordström, Johan Jakob , Bidrag till den svenska samhälls-författningens historia. 2. afdelningen , Helsingfors: J. C. Frenckell 1840 .

Nordström, Johan Jakob , Bidrag till den svenska samhälls- författningens historia. 1. afdelningen , Heslingfors: J. C. Frenckell 1839 .

Norman, Hans (red.) , Skärgårdsflottan: uppbyggnad, militär användning och förankring i det svenska samhället 1700-1824 , Lund: Historiska media 2000 .

Nousiainen, Jaakko , Finlands politiska system , Stockholm: Svenska bokförlaget, Norstedts 1966 .

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa. Suomen vankeinhoidon matrikkeli 1881–1988 2 , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1989 .

Nuorteva, Jussi , Suomen vankeinhoidon historiaa : Osa 4, Vangit, vankilat, sota : Suomen vankeinhoitolaitos toisen maailmansodan aikana , Helsinki: Oikeusministeriön vankeinhoito-osasto 1987 .

Nurmio, Yrjö , Suomen postilaitoksen historia 1638-1938. Del II. Suomen postilaitos 1808-1870. Julkaissut Posti- ja Lennätinhallitus. Helsinki 1938 1938 .

Nygård, Henry , Bara ett ringa obehag? Avfall och renhållning i de finländska städernas profylaktiska strategier 1830–1930 , Åbo: Åbo Akademis förlag 2004 .

Ohlander, Ann-Sofie , Staten var en man...? Om kvinnor och män i statens tjänst i historien , Stockholm: Utvecklingsrådet för den statliga sektorn 2000 .

Oja, Heikki , Aikakirja , Helsinki: Otava 1999 .

Ojala, Jari , Merimiehet. Julkaisussa Artikkeleita merimiehistä ja laivoista – Artiklar om sjömän och fartyg. Luetteloita ja hakemistoja – yleiset , Suomen sukututkimusseura: Genealogiska samfundet i Finland . http://www.genealogia.fi/hakem/merimiehet/artikkeli3s.htm

Oker-Blom, Hjalmar , Finlands lantbruksförvaltning , 212 , Helsingfors: 1932 .

Olaus Petri , Domareregler (tillskrifvas Olaus Petri) anförda efter aftrycket i 1734 års lag 1736 .

Ordbok över svenska språket, utgiven av Svenska Akademien I–XXV , Lund: 1895–1969 .

Orrman, Eljas , Föreskrifter och praxis rörande domböcker i det svenska riket samt domboksbeståndet i finska arkiv intill 1809. Domboken som filologiskt och historiskt forskningsobjekt. Nordiska texter och undersökningar 30, s. 45-60 , Uppsala: Uppsala universitet. Institutionen för Nordiska språk 2007 .

Orrman, Eljas (red.) & Mikael (red.) Ena , Beståndsöversikt för Vasa landsarkiv , 4 , Vasa: Vasa landsarkiv 2001 .

Orrman, Eljas , Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i St. Petersburg , 708 , Helsingfors: 2008 .

Osmonsalo, Erkki K. , Suomen postilaitoksen historia 1638-1938. Del III. Ajanjakso 1870-1938. Julkaissut Posti- ja Lennätinhallitus. Helsinki 1938 1938 .

Otavan iso tietosanakirja. Encyclopaedia Fennica 1–10 , Helsinki: Otava 1962–1968 .

Otečestvennaja istorija. Istorija Rosii s drevnejšich vremen do 1917 goda. Enciklopedia 1-3 1995–2000 .

Paasikivi, J.K. , Kyydinpito ja kestikievarilaitos Suomen lain mukaan I , Helsinki: Akateeminen kirjakauppa 1901 .

Paasivirta, Juhani , Suomen diplomaattiedustus ja ulkopolitiikan hoito itsenäistymsestä talvisotaan , Helsinki: W. Söderström 1968 .

Paaskoski, Jyrki , Suomen kuvernementin aatelisnimikirja. I: Henkilö- ja sukuvaakunat Suomessa , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 .

Paaskoski, Jyrki , Vanhan Suomen lahjoitusmaat 1710–1826. (Diss.) , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1997 .

Paavolainen, Jaakko , "Valkoinen terrori", Poliittiset väkivaltaisuudet Suomessa vuonna 1918, osa II , Helsinki: Tammi 1967 .

Pakkanen, Esko , Metsäherrojen mennyt aika : Teollisuuden Metsänhoitajat ry 100 vuotta , Teollisuuden metsänhoitajat - Industriforstmästarna , Hämeenlinna: Kariston kirjapaino 2011 .

Palokangas, Marko , Itsenäisen Suomen sotilasarvot ja -arvomerkit : Suomen maavoimien sotilasarvojärjestelmä ja arvoasteiden merkitsemistavat vuosina 1917-2000 = Military ranks and rank badges of independent Finland , Tampere: Apali 2000 .

Papit terveydenhuollon tehtävissä, http://www.saunalahti.fi/arnoldus/papitlaa.html

Parvio, Martti , Turun tuomiokapitulisääntö 1600-luvun alkupuolella , 17 , Turku: Turun historiallinen yhdistys, Turun kansallinen kirjakauppa, jakaja 1964 .

Paulaharju, Jyri , Tykistökoulu 1918-1983 , Niinisalo: Tykistökoulu 1982 .

Pawlowsky, J. , Deutsch-Russisches Wörterbuch, dritte umgearbeitete und wesentlich vermehrte Auflage 1886 .

Pawlowsky, J. , Russisch-Deutsches Wörterbuch, dritte, vollständig neu bearbeitete, berichtigte und vermehrte Auflage 1900 .

Peltonen, Martti , Ilmasotakoulun historia 1918-1980 , [Kauhava]: Ilmasotakoulun kilta 1993 .

Persson, Fabian , Servants of Fortune. The Swedish Court between 1598 and 1721 (diss.) 1999 .

Persson, Fabian , "Dog utlefwad cammarfröken" : det svenska hovfruntimret under stormaktstiden. Serie: Kvinnorna i toppen. Ingår i: Jämmerdal och fröjdesal / redaktör: Eva Österberg , Stockholm: Atlantis 1997 .

Pesonen, Niilo , Terveyden puolesta – sairautta vastaan. Terveyden- ja sairaanhoito Suomessa 1800- ja 1900-luvulla , Porvoo: WSOY 1980 .

Peterson, Claes , Peter the Great’s Administrative and Judicial Reforms. Swedish Antecedents and the Process of Reception , Stockholm: Nordiska bokhandeln (distr.) 1979 .

Peterson, Claes , ”En god ämbetsman är bättre än en god lag...”. Frågan om justitiekanslern som en allmogens besvärsinstans i klagomål över kronobetjänternas ämbetsutövning (1747– 1752). I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 308– 335 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 .

Peterson-Berger, Einar , Lantmäteriets kartografiska verksamhet. Resultat och betydelse. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 257–297 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .

Petrén, Sture (et al.) , Hovrättens uppbyggnad 1614–1654. Särtryck ur: Svea hovrätt. Studier till 350-årsminnet , Stockholm: Norstedts 1964 .

Petri, Olaus , Stockholms stads tänkebok 1524–1529. Utg. genom Ludvig Larsson 1929–1930 .

Pettersson, B. U. , Den Swenske handsekreteraren , Fjortonde granskade och tillökade upplagan , Stockholm: P.A. Huldbergs bokförlags aktiebolag 1885 .

Pieni Tietosanakirja I–IV , Helsinki: Otava 1925–1928 . http://runeberg.org/pieni/

Pietarinen, Rauno , Hengellinen ja kirkollinen sanasto , Lieto: OKS 1979 .

Pietiäinen, Jukka-Pekka , Suomen postin historia I–II 1988 .

Piirainen, Veikko , Vaivaishoidosta sosiaaliturvaan. Sosiaalihuollon ja sen työntekijäjärjestöjen historiaa Suomen itsenäisyyden ajalta , 4 , Hämeenlinna: Karisto 1974 .

Piirainen, Veikko , Kylänkierrolta kunnalliskotiin: Savon ja Pohjois-Karjalan maaseudun vaivaishoitotoiminta vaivaishoidon murroskautena 1800-luvun jälkipuoliskolla , 49 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1958 .

Piirilääkärit. Arkistojen portti, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Piiril%C3%A4%C3%A4k%C3%A4rit

Pilke, Helena , Julkaiseminen kielletty : rintamakirjeenvaihtajat ja päämajan sensuuri 1941-1944 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2011 .

Pirinen, Kauko & Pirkko-Liisa Lehtosalo-Hilander , Savon historia : 1, Esihistorian vuosituhannet Savon alueella , Kuopio: Kustannuskiila 1988 .

Pirinen, Kauko , Turun tuomiokapituli keskiajan lopulla 1956 .

Pirinen, Kauko , Kymmenysverotus Suomessa ennen kirkkoreduktiota , Helsinki: Suomen Historiallinen Seura 1962 .

Pirinen, Kauko , Finlands kyrkohistoria 1. Medeltiden och reformationstiden , Skellefteå: Artos 2000 .

Pohls, Maritta , Suvuista virkoihin. Postilaitoksen virkakunta 1864-1899. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 15. Helsinki 1994 1996 .

POLAS – Poliisin asiasanasto (Asiasana: satamapoliisi), http://polas.eduix.fi:8080/polas/frameset.html

Polnoe sobranie zakonov Rossijskoj Imperii (Sobranie pervoe 1649–1825) I–XLVI 1828–1830 .

Portalen för Finlands rättsväsen. Vaasan hovioikeus, http://www.oikeus.fi/hovioikeudet/vaasanhovioikeus/fi/index/historiaa.html

Poutiainen, Esko & Erkki Kemppainen , Sadan vuoden tutkimusperinteellä kohti uutta vuosisataa. Julkaisussa Tutkimusta pohjoisella ulottuvuudella – MTT 100 vuotta. Tutkimusasemapäivät 25.7.–7.8.1998. Toim. Riitta Salo , 40; 5–8 , : Yliopistopaino 1998 . http://www.mtt.fi/asarja/pdf/asarja40.pdf

Professoriliitto: Professorsförbundet. Lyhenteitä (verkkomatrikkeli), http://matrikkeli.professoriliitto.fi/verkkomatrikkeli/lyhenteet.pdf

Pushkarev, Sergei G. , Dictionary of Russian Historical Terms from the Eleventh Century to 1917 1970 .

Puustinen, Kauko , Suomen kaivosteollisuus ja mineraalisten raaka-aineiden tuotanto vuosina 1530-2001, historiallinen katsaus erityisesti tuotantolukujen valossa. Geologian tutkimuskeskus, arkistoraportti, M 10.1/2003/3 , Geologian tutkimuskeskus 2003 . http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/

Pyykkönen, Teijo , Valtion liikuntaneuvosto : Linjoja liikuntaan vuodesta 1928 , Valtion liikuntaneuvosto, Opetus- ja kulttuuriministeriö , : Offset Uimonen Oy 2010 .

Quiding, N.H. , Svenskt allmänt författningsregister. För tiden från år 1522 till och med år 1862 , Stockholm: P. A. Norstedt & söner 1865 . http://runeberg.org/svallmforf/

Rajainen, Maija , Vanhan Suomen koulut I. Normaalikoulut 1788–1800 , 25:1 1940 .

Rangström, Lena (red.) , Hovets dräkter , Höganäs, Stockholm och Wiken: Livrustkammaren 1994 .

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, III 1980 .

Ranta, Raimo , Åbo stads historia 1600–1721 Andra bandet , [Åbo]: [Åbo stad] 1977 .

Ranta, Raimo , Stadsväsendets allmänna utveckling. Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund .

Ranta, Raimo , Lappeenrannan kaupungin historia 1743–1811, II 1978 .

Ranta, Raimo , Stadsväsendet under stormaktstiden. I: Stadsväsendets historia i Finland , Helsingfors: Finlands stadsförbund 1987 .

Ranta, Raimo , Suurvalta-ajan kaupunkilaitos. Suomen kaupunkilaitoksen historia 1 , Helsinki: Suomen kaupunkiliitto 1981 .

Ranta, Raimo , Verotus Viipurin komendanttikunnassa revisioon (1728) asti, Turun Historiallinen Arkisto 39 1985 .

Ranta, Raimo , Viipurin komendanttikunta 1710–1721. Valtaus, hallinto ja oikeudenhoito , 141 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1987 .

Rantatupa, Heikki , Historialliset kartat. Pitäjänkartat , Jyväskylän Yliopisto . http://www.vanhakartta.fi

Rasila, Viljo , Yhteiskunnallinen korkeakoulu, 1925-1966 , 0355-5232; vol. 7 , Tampere: Tampereen yliopisto 1973 .

Raunio, Ari (et al.) , Jatkosodan torjuntataisteluja 1942-44 , [Helsinki]: Karttakeskus 2008 .

Raunio, Tapio & Matti (toim.) Wiberg , Eduskunta. Kansanvaltaa puolueiden ja hallituksen ehdoilla , Helsinki: Gaudeamus 2014 .

Reglemente för tvångsinrättningar 1996 .

Relander, Lotta , Den ryska kejsarens finska handkassa. I: Virkanyrkit ja muita hallintohistorian tutkimuksia , 0786-7700; 16 , Helsinki: Painatuskeskus 1995 .

Renvall, Pentti , Suomen kansanedustuksen vaiheet 1850-luvun puoliväliin. Ruotsin vallan aika. Suomen kansanedustuslaitoksen historia I , Helsinki: Eduskunnan historiakomitea 1962 .

Reuters rutor. Mikael Reuters språkspalt i Hufvudstadsbladet 1986–2013. Institutet för de inhemska språken, http://www.kotus.fi/index.phtml?l=sv&s=456

Rietz, Johan Ernst , Svenskt dialektlexikon: ordbok öfver svenska allmogespråket , Lund: 1862–1867 . http://runeberg.org/dialektl/

Riksarkivet i Sverige, http://riksarkivet.se/

Riksarkivet i Sverige, http://nad.ra.se/archive_index.aspx?id=a0974886-9ab7-11d5-a700-0002440207bb&s=Balder

Riksarkivets beståndsöversikt. Kammararkivet 4 , 8 1995 .

Riksdagens webbplats, http://www.riksdagen.fi

Ringvall, A.F. & P. Kiljanen , Suomalais-venäläinen sanakirja 1902 .

Rinman, Sven , Bergwerkslexicon I–II , Stockholm: Tryckt hos Johan A. Carlbohm 1788–1789 . http://runeberg.org/rsberglex/

Risberg, Einar , Suomen lennätinlaitoksen historia 1855–1955 , Helsinki: Posti- ja lennätinhallitus 1959 .

Rossijskij gosudarstvennyj arhiv drevnich aktov. Putevoditel v četyrëch tomach 1991–1999 .

Rothstén, F.W. , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1883 . http://www.genealogia.fi/hakem/sanasto/sanastoesi.htm

Rundman, Eeva-Liisa (et al.) , Postisanasto : Postordlista , Helsinki: Post- och telestyrelsen 1984 .

Ruuth, J.W. & Erkki Kuujo , Viipurin kaupungin historia III , [Helsinki]: Torkkelin säätiö 1975 .

Ruuth, J.W. , Viborgs stads historia II 1906 .

Saarela, Tauno , Suomalaisen kommunismin synty 1918-1923 , [Helsinki]: Kansan sivistystyön liitto 1996 .

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Sakregister till Finlands författningssamling 1808-1909, del I-IV. Kejsereliga senatens tryckeri 1876–1911 .

Salervo, Olavi , Suomen kansanedustuslaitoksen historia 2. osa , Helsinki: Eduskunnan historiakomitea , : [Valtion painatuskeskus] 1981 .

Salminen, Tapio , Suomen linnojen ja voutikuntien hallinto vuosina 1412 - 1448. Tutkimus Suomen linnojen suhteesta keskushallintoon vanhemmalla unioniajalla. Suomen historian pro gradu -tutkielma , Tampere: 1993 . http://tampub.uta.fi/bitstream/handle/10024/78333/gradu02053.pdf?sequence=1

Salo, Yrjö (et al.) , Vehnälajikkeiden leivontalaatu virallisissa lajikekokeissa 1988–1994 , A 32 1998 .

Salomies, Ilmari , Suomen kirkon historia. Isonvihan kynnykseltä Ruotsin vallan loppuun III , Helsinki: Otava 1962 .

Salovaara, Karli , Säännöstellen selvittiin : kansanhuoltoa 1939-1949 , [Helsinki]: Kauppiaitten kustannus 1977 .

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit Del I–XVII 1821–1862 .

Samling af placater, förordningar, manifester och påbud, hvilka i storfurstendömet Finland sedan 1808 års början från trycket utkommit till 1859. 1-17. Åbo & Hfors 1821-1862 1821–1862 .

Samling av de till efterlefnad gällande Bref, Förklaringar och Föreskrifter, hvilka af Hans Kejserliga Majestät, äfvensom ifrån Expeditionerne i Dess Senat för Stor-Furstendömet Finland blifvit utfärdade uti Justitiae-, Oeconomiae- och Politiae-ärender. 1809–1859 I–VI 1836–1862 .

Sandberg, Arnold , Bland gotländska studenter i Uppsala i slutet av 1700-talet , Visby: Gotlands fornsal 1951 .

Sarasti-Wilenius, Raija , De peregrinatione – Näkökulmia ulkomaan matkailuun Suomen latinankielisissä lähteissä 1600-luvulla. Julkaisussa Tieteessä tapahtuu 1/1998 . http://www.tieteessatapahtuu.fi/981/sarasti.html

Sarkamo, Ville , Karoliinien soturiarvot : kunnian hallitsema maailmankuva Ruotsin valtakunnassa 1700-luvun alussa. (Diss.) , 1459-4323 ; 167 , Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomen historia 2011 .

Savolainen, Raimo (hred.) , J. V. Snellman, Kootut teokset 1-24 , Helsinki: Opetusministeriö , : Edita Publishing Oy 2001–2005 .

Savolainen, Raimo , Keskusvirastolinnakkeista virastoarmeijaksi : nimenmuutoksista hallinnon purkamiseen 1917-1939. I: Suomen keskushallinnon historia 1809-1996, s. 663-701 , Helsinki: Edita 1996 .

Savolainen, Raimo , Keskusvirastot, virastot ja laitokset 1809-1917. I: Suomen keskushallinnon historia 1809-1996, s. 295-341 , Helsinki: Edita 1996 .

Savolainen, Raimo , Ämbetsverksinstitutionen i Finland. I: Makt och byråkrati i Finland 1908–1998. Red. Jorma Selovuori , Helsingfors: Edita: Statsrådets kansli 1999 .

Savolainen, Raimo , Valtioneuvoston kanslia 200 vuotta : kansliatoimikunnasta pääministeriöksi , 0782-6028 ; 11/2011 , Helsinki: Valtioneuvoston kanslia 2011 .

Savolainen, Raimo , Suosikkisenattorit. Venäjän keisarin suosio suomalaisten senattorien menestyksen perustana 1809– 1892 , 14 1994 .

Savolainen, Raimo , Keskusvirastolinnakkeista virastoarmeijaksi: Senaatin ja valtioneuvoston alainen keskushallinto Suomessa 1809–1995 , 22 1996 .

Schlyter, C.J. , Corpus iuris sueo-gotorum antiqui. Samling af Sweriges gamla lagar, på kongl. maj:ts nådigste befallning utgifven af d. C.J. Schlyter. Vol. 1-13 , Codex iuris communis Sueciae Christophorianus = Konung Christoffers landslag 1827–1877 .

Schmedeman, Johan , Kongl. stadgar, förordningar bref och resolutioner, ifrån åhr 1528 in til 1701 angående justitiæ och executions-ährender 1706 .

Schmedeman, Johan , Kongliga och andra Wederbörandes Förordningar angående postväsendet, hwilka Postbetienterne i gemeen, och Postmästarne i synnerhet wid sine Embetens-förwaltning och förrättningar, hafwa at iacht taga , Stockholm: Tryckt hos Johann Henr. Werner, Kongl. Maij:tz och Upsala Acad. Boktryckare 1707 .

Schubert, Friedrich Wilhelm , von , Handbuch der allgemeinen Staatskunde von Europa. I-II 1835–1848 .

Schwedisches Land-Recht wie dasselbe vor Zeiten von dem Großmächtigsten und Hochgebohrnen Fürsten und Herrn /Herrn Carl dem Neunten der Schweden etc. König, übersehen, konfiremiret und Anno 1608 publiciret 1709 .

Schybergson, Gustaf , Storfurstendömet Finlands grundlagar jämte organiska författningar , Helsingfors: G. W. Edlund 1907 .

Sefström, N.G. , Bidrag till historien om våra jernbergverk. Jernkontorets Annaler 1845 häft 1 1845 .

Seitkari, O. , Vanhan Suomen hallinto- ja oikeudenhoito järjestys (otryckt utredning, Riksarkivet, förteckning 360:1) .

Selén, Kari & Ali Pylkkänen , Sarkatakkien armeija : suojeluskunnat ja suojeluskuntalaiset 1918-1944 , Helsinki: WSOY 2004 .

Selén, Kari , Sarkatakkien maa : Suojeluskuntajärjestö ja yhteiskunta 1918-1944 , Helsinki: WSOY 2001 .

Selovuori, Jorma (red.) & Tuomas (red.) Pakkari , Hallintohistorian tilastoja 2: henkilömatrikkeli 1809–1994 , 18 1996 .

Seppinen, Jukka , Vaaran vuodet? : Suomen selviytymisstrategia 1944−1950 , Helsinki: Minerva 2008 .

Seppinen, Ilkka , Valtaväylä Suomeen : liikenneministeriö 100 vuotta , Helsinki: VAPK-kustannus 1992 .

Seppinen, Ilkka , Ahdinkoajan varalle. Taloudellinen puolustusneuvosto ja puolustustaloudellinen suunnittelukunta huoltovarmuuden kehittäjänä 1929-1955-1995 , Helsinki: Puolustustaloudellinen suunnittelukunta 1996 .

Seppälä, Suvianna , Viljana, nahkoina, kapakalana. Talonpoikien maksamat kruununverot Suomessa vuosina 1539–1609 , 125 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2009 . https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/46918/diss2009seppala.pdf?sequence=1

Seppälä, Suvianna , Valkonahat ja lohitynnyrit – Turun piispan taloudellinen asema keskiajalla. Teoksessa Turun tuomiokirkon suojissa – Pohjoinen hiippakuntakeskus keskiajan ja uuden ajan alun Euroopassa. Toim. Marika Räsänen, Reima Välimäki & Marjo Kaartinen , 8 , Turku: Turun historiallinen yhdistys & Turku Centre for Medieval and Early Modern Studies 2012 . http://www.academia.edu/2120158/Valkonahat_ja_lohitynnyrit._Turun_piispan_taloudellinen_asema_keskiajalla

Seth, Pehr , von , Om subjektiva vilkor för rätt att idka handel enligt svensk rätt , Jönköping: , : C.J. Lundgrens enkas boktryckeri (Gustaf Lundin) 1897 .

Silvennoinen, Oula , “Preventiivistä rikospoliisityötä" – Irtolaisuus, huoltopoliisi ja sosiaalihuolto. Julkaisussa Rikostutkimus 2003–2004 , Helsinki: Keskusrikospoliisi 2005 .

Simola, Matti & Jukka Salovaara , Turvallisuuspoliisi 75 vuotta 1919-1994 , 1236-8261; 1994, 1 , Helsinki: Sisäasiainministeriö, poliisiosasto 1994 .

Simola, Keijo & Keijo Koivisto , Maanpuolustusopisto 75 vuotta : Vöyrin sotakoulusta Maanpuolustusopistoksi 1918-1993 , Lappeenranta: Maanpuolustusopisto 1993 .

Sinerma, Martti & Jyri (toim.) Paulaharju , Ympyröiltä johtajuuteen: Reserviupseerikoulun 80-vuotisjuhlakirja: 1920-2000 , [Helsinki]: Reserviupseerikoulun oppilaskunnan kannatusyhdistys 2000 .

Siölag, Swerige rijkes 1667 .

Sjöblom, Marko , Suomen kenraalikuvernementin kanslia. Kenraalikuvernöörin kanslia ja sen virkamiehistö 1808-1898 och Venäläinen keskusvirasto Suomessa 1899-1917. Hallintohistoriallisia tutkimuksia 7. Helsinki 1993 1996 .

Skoglund, Hans Gösta , Amiralitetsapoteket Göta Lejon i Karlskrona : en återblick , Stockholm: Apotekarsocietetens förlag 1975 .

Slovar parallelnyj, russkij, finskij i švedskij po obščemu uloženiju knjažestva finljandskago – Rysk, Finsk och Svensk parallell Lag och Kurialterminologi innefattande ord uttagna ur Allmänna Lagen och författningssamlingarna 1908 .

Smith, William , Äldre svenskt tullväsen : uppsatser utgivna med anslag ur Längmanska kulturfonden , Stockholm: Expeditionen för notiser från tullverket 1934 .

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 .

Soikkanen, Hannu , Kunnallinen itsehallinto kansanvallan perusta. Maalaiskuntien itsehallinnon historia , Helsinki: Maalaiskuntien liitto 1966 .

Soininen, Gunnar , Helsingin kaupungin sairaalalaitoksen historia , 19 1968 .

Solanterä, Lasse-Juhani , Sukututkimussanasto 2, sekä mittoja, lyhenteitä, sairauksia ja kuolinsyitä 2002 .

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 .

Sotahistoriallinen aikakauskirja : Sotahistoriallisen seuran ja Sotatieteen laitoksen julkaisuja , Helsinki: Sotahistoriallinen seura : Sotatieteen laitos 1980 .

Sovetskaja istoričeskaja ėnciklopedija 1–16 1961–1976 .

Spegeln-portalen. Samlingsplats för ett flertal av Åbo Akademis samlingar. Åbo Akademi .

Spåre, G. A. , Biografiska anteckningar om kejserliga regeringskonseljens eller senatens för Finland ordförande och ledamöter, samt embets- och tjenstemän under åren 1809–1877 , Andra och tillökta upplagan, utgifven efter författarens död 1878 .

Starbäck, C. Georg & P. O. Bäckström , Berättelser ur Svenska historien I–XI , Ny reviderad uppl. , Stockholm: F. & G. Beijers Förlag 1885–1886 . http://runeberg.org/sverhist/

Statens skolhem. Valtion koulukodit, http://www.valtionkoulukodit.fi

Statens skolhem. Valtion koulukodit, http://www.valtionkoulukodit.fi/

Statistiska centralbyrån: Statistics Sweden. Beskrivning av arkivmaterialet, http://www.scb.se/sv_/Dokumentation/Anvanda-SCBs-arkiv/Arkivbeskrivning/Beskrivning-av-arkivmaterialet/

Statsrådet, http://www.valtioneuvosto.fi/säätytalo

Statsrådet, Statsrådets historia, http://valtioneuvosto.fi/tietoa/historiaa

Stiernman, Anders A , von , Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie 1–6, Reg 1747–1775 .

Stiernman, Anders A , von , Samling utaf kongl. bref, stadgar och förordningar &c. angående Sveriges rikes commerce, politie och oeconomie del I 1747 .

Stjernman, A.A. , von , Alla Riksdagars och Mötens Besluth m.m. Bihang 1743 .

Stjernman, A.A. , von , Alla Riksdagars och Mötens Besluth m.m. 1-3 1728–1733 .

Stjernman, A.A. , von , Samling utaf Kongl. Bref m.m. ang. Sveriges rikes Commerce, Politie och Oeconomie 1-6 1747–1775 .

Storch, Henrich Friedrich , von , Materialien zur Kentniss des Russischen Reichs 1796–1798 .

Storfurstendömet Finlands författningssamling. Finlands författningssamling (1917 ff). , Helsingfors: 1860–1916 .

Strömberg, John , Studenter, nationer och universitet : studenternas härkomst och levnadsbanor vid Akademin i Åbo 1640-1808 1996 .

Styffe, C.G. , Samling af instructioner rörande den civila förvaltningen i Sverige och Finland 1856 .

Styffe, C.G. , Samling af instructioner för högre och lägre tjenstemän vid Landtregeringen i Sverige och Finland 1852 .

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : sisäasiain hallinto , 2 painos , Helsinki: Otava 1931 .

Ståhlberg, K.J. , Suomen hallinto-oikeus : yleinen osa , 2 painos , Helsinki: Otava 1928 .

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Yleinen osa 1913 .

Ståhlberg, K. J. , Suomen hallinto-oikeus. Sisäasiain hallinto , Helsinki: Otava 1915 .

Sukututkijan lyhenneluettelo - C, http://www.genealogia.fi/lyh/c.htm

Suolahti, Gunnar , Hovioikeutta odotettaessa. Teoksessa Turun hovioikeus 1623 31/10 1973 Åbo hovrätt. Toim. Yrjö Blomstedt , Porvoo, Helsinki: WSOY 1973 .

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran biografiakeskus: Finlands nationalbibliografi, http://www.kansallisbiografia.fi

Suomen Asetuskokoelma , Helsinki: [Valtion julkaisutoimisto, jakaja] 1917–1980 .

Suomenmaan virkojen ja virastojen nimiä suomeksi. Ehdotellut Aug. Ahlqvist II , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1865 .

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja 1-3 , 62 , Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus 1992–2000 .

Suomen sota 1941–1945 1 , Helsinki: Sotateos 1965 .

Suomen valtiokalenteri 1869-1950 .

Suomen vapaussota vuonna 1918 6 nid. , Helsinki: Otava 1921–1925 .

Suomi-ruotsi-suomi- sotilassanakirja : Finsk-svensk-finsk militärordbok (Puolustuvoimien koulutuksen kehittämiskeskus, 1 CD-ROM) , Helsinki: WSOY 2004 .

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svenska Akademiens ordlista över svenska språket, http://www2.svenskaakademien.se/svenska_spraket/svenska_akademiens_ordlista/saol_13_pa_natet/ordlista

Svenska riksdagsakter jämte andra handlingar som höra till statsförfattningens historia under tidehvarfvet 1521–1718. 1 ff. , Stockholm: Norstedt 1887 .

Svenska riksrådets protokoll, 1 ff. , 3 1878 .

Svensk Tidskrift 1911-1932, 1936-1940 , Stockholm: .

Svenskt lagspråk i Finland. Särskilt kap. 12 Finsk-svensk ordlista: 271–400 , Helsingfors: Statsrådets kansli 2010 . http://www.finlex.fi/data/normit/35799-Svenskt_lagsprak_i_Finland2010.pdf

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Svärdson, Johan , Lantmäteriteknik. I: Svenska lantmäteriet 1628–1928. Historisk skildring I: 137–231 , Stockholm: Utgiven av Sällskapet för utgivande av Lantmäteriets Historia 1928 .

Swederus, M.B. , Bidrag till kännedomen om Sveriges bergshandtering 1612–1654. Jernkontorets annaler 1910 .

Swenne, Hakon , Svenska adelns ekonomiska privilegier 1612–1651 med särskild hänsyn till Älvsborgs län. (Diss.) 1933 .

Sweriges rikes lag : gillad och antagen på riksdagen åhr 1734 , Stockholm: Historiographi regni tryckerij 1736 .

Syrjö, Veli-Matti , 1620-luvulta 1860-luvulle. Lappeen kihlakunnan historia, 2 1985 .

Sörndal, Olof , Den svenska länsstyrelsen. Uppkomst, organisation och allmänna maktställning. (Diss.) 1937 .

Talve, Ilmar , Suomen kansankulttuuri , 3 uud. p. , 3 uud. p. , 514 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1990 .

Tandefelt, Henrika , Konsten att härska : Gustaf III inför sina undersåtar , 0039-6842; nr 706 , Helsingfors : [Stockholm]: Svenska litteratursällskapet i Finland ; distribution i Sverige: Atlantis 2008 .

Tarkiainen, Kari , Finlands svenska historia : 1, Sveriges Österland : från forntiden till Gustav Vasa , 0039-6842; 702:1 , Helsingfors : Stockholm: Svenska litteratursällskapet i Finland ; Atlantis 2008 .

Tavast, Mikko , Yrityskiinnitykseen perustuva panttioikeus ja vakuusomaisuuden arvostaminen yrityssaneerauksessa. Pro gradu , Helsinki: Helsingin yliopisto 2013 .

Teinonen, Seppo A. , Teologian sanakirja : 7400 termiä , 2 korj. p. , Helsinki: Kirjapaja 2002 .

Terner, Margaretha , Kuninkaallinen hovi – Kungliga hovet (ordlista) . http://www.sprakochfolkminnen.se/sprak/minoritetssprak/suomi-finska/ruotsalais-suomalaiset-sanastot/sanastot/2014-01-13-kuninkaallinen-hovi.html

Tervasmäki, Vilho & Martti Vihtori Terä , Puolustusministeriön historia : 1, Puolustushallinnon perustamis- ja rakentamisvuodet 1918-1939 , Helsinki: Tammi 1973 .

Tervasmäki, Vilho , Puolustusministeriön historia : 2, Puolustushallinto sodan ja rauhan aikana 1939-1978 , Hämeenlinna: Karisto 1978 .

Theslöf, Gösta (et al.) , Finlands frihetskrig år 1918. Vol. 1-6 , Helsingfors: Söderström 1921–1925 .

Thordeman, Bengt , Skattfyndsregalet i Sverige och Danmark. I: Fornvännen 1945 (40) , Stockholm: .

Thunander, Rudolf , Hovrätt i funktion. Göta hovrätt och brottmålen 1635–1699 , I, 49:de bandet , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag Ab 1993 .

Thyselius, P.E. , Handlingar till Sveriges reformations- och kyrkohistoria under konung Gustaf I. 1, 2 1841–1845 .

Tidigmoderna konkurser, http://www.tidigmodernakonkurser.se

Tidigmoderna konkurser. Stockholms magistrat och rådhusrätt 1687–1849 (databas) , Stockholms stadsarkiv och Ekonomisk-historiska institutionen vid Uppsala universitet . http://www.tidigmodernakonkurser.se/

Tieteen termipankki : Vetenskapstermbanken i Finland : Bank of Finnish Terminolology In Arts and Sciences. Wiki-tietokanta : Wiki-databas , Tieteellisten seurain valtuuskunta : Vetenskapliga samfundens delegation m.fl. .

Tietoaineistot - Suomen kaivosteollisuus, http://weppi.gtk.fi/aineistot/kaivosteollisuus/vuorilhallitus1858.htm

Tietokeskus, kaupunginarkisto. Yleisluettelo,

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 . http://runeberg.org/tieto/

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Förvaltningscheman över den svenska centralförvaltningen 1634–1809 (skilda cheman för kollegierna med underlydande verk: kansli-, kammar-, amiralitets-, krigs-, bergs-, kommers- och medicinekollegium). Se Tiihonen & Tiihonen 1984: 269–270, 272–276 .

Tiihonen, Seppo & Paula Tiihonen , Suomen hallintohistoria 1984 .

Tikka, Marko , Kenttäoikeudet : välittömät rankaisutoimet Suomen sisällissodassa 1918 , 1238-3503; 90 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2004 .

Tikka, Marko , Terrorin aika. Suomen levottomat vuodet 1917-1921 , Jyväskylä: Ajatus Kirjat 2006 .

Tikka, Marko , Valkoisen hämärän maa? Suojeluskuntalaiset, virkavalta ja kansa 1918‒1921 , 230 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 2006 .

Tillander-Godenhjelm, Ulla , The Russian imperial award system during the Reign of Nicolas II, 1894–1917 (Diss.) , 113 , Helsinki: 2005 .

Topographica II, Viborg 1, Viborgs län, Riksarkivet .

Troil, U. , von , Skrifter och Handlingar till uplysning i Svenska kyrko och reformations historien. 1-5 1790–1791 .

Tuomioistuinsanasto, Domstolsordlista, Glossary of Court terms, Glossar der Gerichtsterminologie, Vocabulaire de la justice. Toim. Kaisa Kuhmonen , Helsinki: Oikeusministeriö, valtioneuvoston kanslia ja Edita 2001 .

Tuompo, W. E. (et al.) , Finlands försvarsmakt , Borgå: WSOY 1931 .

Tyynilä, Markku , Senaatti. Tutkimus hallituskonselji-senatista 1809– 1918 , 5 , Helsinki: VAPK-kustannus 1992 .

Tyynilä, Markku , Lainvalmistelukunta 1884–1964: tutkimus lainvalmistelukunnan aseman ja organisaation kehitysvaiheista lainvalmistelukunnan perustamisesta 1884 vuoteen 1964 (Diss.) , 166 , Helsinki: Suomalainen Lakimiesyhdistys 1984 .

Työmies , Helsinki: Suomen Sosialidemokraattinen Puolue : Työväen sanomalehti 1895–1918 .

Ulkomaanedustuksen käsikirja , Helsinki: Valtioneuvosto 1932 .

Uloženie Švecii, prinjatoe na seime 1734 goda, i ego imperatorskim veličestvom ytverždennoe dlja velikogo knjažestva Finljandii 1824 .

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Majmiseri

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Kriminalmuseet

Uppslagsverket Finland, http://www.uppslagsverket.fi/sv/sok/view-103684-Majmiseri

Uppslagsverket Finland (den digitala versionen av 2:a utgåvan från 2003–2007), http://uppslagsverket.fi/start/

Utrikes namnbok: Svenska myndigheter, organisationer, titlar, EU- och EG-organ, EU-titlar och länder på engelska, tyska, franska, spanska, finska och ryska , 6 rev. uppl. , 6 rev. uppl. , UD 02.049 , Regeringskansliet, Utrikesdepartementet 2002 .

Vahtola, Jouko , Nuorukaisten sota : Suomen sotaretki Aunukseen 1919 , Helsinki: Otava 1997 .

Vainio-Korhonen, Kirsi , Ujostelemattomat. Kätilöiden, synnytysten ja arjen historiaa , Helsinki: WSOY 2012 .

Valter – statsrådets termbank, https://mot.kielikone.fi/mot/valter/netmot.exe?UI=fi80

Valtion rautatiet 1912–1937. Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi II , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 .

Valtion rautatiet 1912–1937: Suomen rautateiden 75-vuotispäiväksi 1 , Helsinki: Rautatiehallitus 1937 .

Valtiontalouden tarkastusvirasto 1824-1974 , Helsinki: Valtiontalouden tarkastusvirasto 1974 .

Valtiosihteerinvirasto, http://wiki.narc.fi/portti/index.php/Valtiosihteerinvirasto

Varför diplomati? En informationsskrift från Utrikesdepartementet , Stockholm: Utrikesdepartementet 1987 .

Viborgska kameralhovets arkiv i S:t Michels landsarkiv. Arkivverket .

Vihonen, Lasse , Valtiorikosoikeudet Suomessa 1918. Pro gradu , 153:2. , Helsingin yliopisto 1977 .

Vihonen, Lasse , Valtiorikosoikeudet Suomessa 1918 (Pro gradu). Valtionarkisto (Kansallisarkisto) 153:2 1977 .

Viikki, Raimo , Vanhan Suomen asiakirjat. Suomen historian asiakirjalähteet 1994 .

Viikki, Raimo , Vanhan Suomen henkilöverotus ja väestöluettelot, HArk 60 .

Vilkuna, Kustaa , Kihlakunta ja häävuode. Tutkielmia suomalaisen yhteiskunnan järjestymisen vaiheilta , Helsinki: Otava 1964 .

Virkaikäluettelo upseereista vakinaisessa sotapalveluksessa (1919) –Tjänsteställningslista över officerare i aktiv militärtjänst (1919). Suomen sukututkimusseura: Genealogiska samfundet i Finland. Luetteloita ja hakemistoja – yleiset, http://www.genealogia.fi/hakem/luettelo014s.htm

Vitikainen, Arvo , Uusjakojen toimitusmenettelyn uudistamisesta (diss.) , A 32 2003 .

Voennyj ėnciklopedičeskij leksikon 1-14 1837–1850 .

Voipio, Iikko B , Ekonomiska råden 1920-1991 , Helsinki: Valtion taloudellinen tutkimuskeskus 1992 .

Vuorensola, Hannu , Det imperativa mandatet vid riksdagarna 1719–1747. I: Administrasjon i Norden på 1700-tallet, s. 339– 343 , 4 , Oslo: Universitetsförlaget 1985 .

Vuori, Jukka , Turun Keskus apteekki 1858 - 1988. Turun IV apteekin historiikki , Turku: Turun keskus apteekki 1988 .

Vuorimies, Heikki , Ruotusotilaiden tutkiminen. Suomen Sukututkimusseura 2011 .

Vuorinen, Heikki S. , Tautinen historia , Tampere: Vastapaino 2002 .

Vuorinen, Heikki S. , Tautinen Suomi 1857–1865 , Tampere: Tampere University Press 2006 .

Vysšaja škola Sankt-Peterburga, XIX – načalo XX veka (Sbornik dokumentov) 2007 .

Väänänen, Kyösti , Pappissivistys Vanhassa Suomessa (diss.) Helsingin yliopisto , 96 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 .

Väänänen, Kyösti , Vanhan Suomen papisto. Pappien lukumäärä, alueellinen ja sosiaalinen koostumus. Matrikkeli, Suomen kirkkohistoriallisen seuran toim. 95 , 95 , Helsinki: Suomen kirkkohistoriallinen seura 1975 .

Webster’s Online Dictionary with Multilingual Thesaurus Translation, http://www.websters-online-dictionary.org

Wedberg, Birger , Konungens högsta domstol 1789–1809 , Stockholm: Norstedts 1922 .

Wennerström, Ludvig (red.) , Tilastollinen ja biografillinen Suomen Evankelis-Lutherilaisten Seurakuntain ja Papiston Matrikkeli. Piispa A. J. Hornborg vainajan v. 1873 kirjoittaman Matrikkelin mukaan toimittanut Ludvig Wennerström 1885 . http://fi.wikisource.org/wiki/Helsingin_papiston_matrikkeli_1885

Westerlund, Lars , Länsförvaltningen: landshövdingarna, regeringsmakten och politiken i Finland åren 1809–1992 , 8 1993 .

Widell, Ludwig , Statistiska tabellkommissionen 1756–1906. I: Statsvetenskaplig tidskrift för politik, statistik, ekonomi, årgång 9: IV: 205–219. Utgiven av Pontus E. Fahlbeck , Lund: Statsvetenskaplig tidsskrifts expedition. Distributör C. W. K. Gleerup 1906 . http://www.sciecom.org/ojs/index.php/st/article/download/1988/1565

Wieselgren, Oscar & Nils Forssell & Arne Munthe & Arne (et al.) Forssell , Kungl. Maj:ts Kanslis historia. Kansliets uppkomst, organisation och utveckling intill 1840 I 1935 .

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 .

Wikiaineisto: Wikimedia-säätiön arkisto teksteille, jotka eivät ole tekijänoikeuksien suojaamia tai jotka on julkaistu CC BY-SA 3.0-lisenssin tai sen ehtojen kanssa yhteensopivan toisen lisenssin mukaisesti, http://fi.wikisource.org/wiki/Etusivu

Wikipédia: A szabad enciklopédia, http://hu.wikipedia.org

Wikipedia – den frie encyklopædi, http://da.wikipedia.org

Wikipedia – Die freie Enzyklopädie, http://de.wikipedia.org

Wikipedia – the free encyclopedia, http://en.wikipedia.org

Wikipedia – Vapaa tietosanakirja, http://fi.wikipedia.org

Wikipedia Wikipedia – Den fria encyklopedin, http://sv.wikipedia.org/

Wikisource – Det fria biblioteket som alla kan redigera och korrekturläsa, http://sv.wikisource.org/wiki/Wikisource:Huvudsida

Willgren, Karl , Den historiska utvecklingen av Finlands förvaltningsrätt. Till trehundraårs minnet av Sverige-Finlands första regeringsform dat. den 29 juni 1634 , Helsingfors: Söderström & C:o 1934 .

Willner-Rönnholm, Margareta (et al.) , Taidekoulun arkea ja unelmia : Turun piirustuskoulu 1830-1981 , Turku: Turun maakuntamuseo : Turun taidemuseo 1996 .

Wilskman, S. , Svea rikes ecclesiastique värk 1–2 , 2 uppl. 1781–1782 .

Wirsell, Gunnar , Om kronans jordeböcker 1541–1936 , Stockholm: Norstedt 1968 .

Wollstén, Ambrosius (red.) , Suuri lakikielen sanakirja. Suomi-ruotsi-suomi , Espoo: Plataani 2003 .

Ylönen, Aulikki , Jääsken kihlakunnan historia : 1, Vuoteen 1700 1 , Imatra: Jääsken kihlakunnan historiatoimikunta 1957 .

Zetterberg, Seppo , Suomi ja Viro 1917-1919 : poliittiset suhteet syksystä 1917 reunavaltiopolitiikan alkuun , 0073-2559; 102 , Helsinki: Suomen historiallinen seura 1977 .

Ålands författningssamling , Mariehamn: Ålands landskapsstyrelse 1923 .

Öhman, Björn , Kropp, handling och ritual. Hur förstå religion och personer med grava funktionshinder? , Åbo: Åbo Akademis förlag 2008 .

Översiktskatalog för Riksarkivet 2 , Helsingfors: Riksarkivet 1966 .

Översiktskatalog för Riksarkivet III , Helsingfors: Riksarkivet 1972 .