Förvaltningshistorisk ordbok

Lista över hänvisningar


Jureka.net, http://jureka.net/jureka/jurisprudence.asp?Id=1165


R

Fullmakt åt rättegångsombud, sakförare eller rättegångsfullmäktig så att denna kan föra fullmaktgivarens talan under en viss rättegång eller vid rättegångar i allmänhet, ifall denne inte är närvarande. Fullmakten kan vara både muntlig och skriftlig.