Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Fullmakt åt rättegångsombud, sakförare eller rättegångsfullmäktig så att denna kan föra fullmaktgivarens talan under en viss rättegång eller vid rättegångar i allmänhet, ifall denne inte är närvarande. Fullmakten kan vara både muntlig och skriftlig.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyntivaltuutus, oikeudenkäyntivaltakirja, asianajovaltakirja

Källor

Jureka.net, http://jureka.net/jureka/jurisprudence.asp?Id=1165

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , II: 964.

Nikkarinen, Lasse (toim.) , Lakitieto 4 , Helsinki: Otava 1983 , 2049.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Andra språk

Dåtida finska oikeudenkäymis-valtuuskirja, oikeudenkäymisvaltakirja, asianajon valtakirja, oikeudenkäyntivaltakirja, asianajovaltakirja