Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Domsrätt, domvärjo, befogenhet att utöva rättsskipning inom ett visst område. I katolsk kyrkorätt: befogenheten att leda kyrkan.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyttö, tuomiovalta, oikeudenkäyttövalta

Oikeus käyttää tuomiovaltaa tietyllä alueella. Katolisessa kirkossa myös oikeutus ja toimivalta johtaa kirkkoa.

Källor

Eklund, Stephanie & Annika Rembe , Juridiska ord och begrepp , Stockholm: Karnov Group Sweden AB 2011 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 .

Nordisk familjebok. Konversationslexikon och realencyklopedi 1–38 , Stockholm: Nordisk familjeboks förlags aktiebolag 1904–1926 , 13: 310. http://runeberg.org/nf/

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 175.

Andra språk

Latin jurisdictio
Dåtida finska oikeudenkäyttö; (domsrätt) tuomiovalta; (domsaga) oikeuspiiri, oikeusalue