Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Benämning på den verksamhet med vilken rättsordningen upprätthölls och straff verkställdes.

Finsk beskrivning

oikeudenkäyttöön liittyvät valtaoikeudet

Oikeudet, joiden nojalla ylläpidettiin järjestystä ja jaettiin rangaistuksia.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk