Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Om kronohemman anslaget till boställe för domare eller annan juridisk ämbetsman.

Finsk beskrivning

tuomarin virkatalo

oikeuden virkamiehen virkatalo

Källor

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk