Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Regemente i Vasa län. Knekthållet inrättades 1731 (stadfäst 1733) i Österbottens län för att förse den indelta armén med fotsoldater. Regementet skulle bestå av 1 200 man. Det indrogs 1810. Alla socknar deltog i roteringen, även de som var underkastade båtmanshållet. Undantagna var de som bestod befälet med boställen samt upprätthöll justitiehemman, ecklesiastikboställen och skolhemman och som därför också betalade knektfrihetspenningar. Föll något rotehemman i öde erlades gräsgäld (höbol) till soldatens uppehälle av de övriga rotehemmanen tills ödeshemmanet kom på fötter. Soldaterna försågs med torp och täppa. Rotehemmanen var dock befriade från besiktnings- och månadskost eller matsäck åt soldaten under möten, mönstringar och utkommenderingar.

Finsk beskrivning

Pohjanmaan rykmentti

Rykmentti Vaasan läänissä. Jalkaväenpito otettiin käyttöön Pohjanmaan läänissä 1731 (vahvistettiin 1733) ja alueen tuli tuottaa ruotuarmeijalle 1200 jalkamiestä. Kaikkien pitäjien tuli osallistua velvollisuuden täyttämiseen, myös merisotilaiden pitoon velvoitettujen pitäjien. Vapautettuja olivat vain palkkatiloina toimivat tilat. Velvollisuus peruutettiin vuonna 1810.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk