Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Avgift till kronan för rätt till höbärgning och bete på ödeshemman. Om ödehemmanet ingick i en rote, kunde gräsgälden också användas till den indelta soldatens underhåll.

Finsk beskrivning

laidunvuokra

Kruunulle suoritettava vuokramaksu heinänkorjuu- ja laiduntamisoikeudesta autiotilalla. Jos autiotila kuului ruotuun, voitiin laidunvuokra käyttää myös ruotusotilaan ylläpitoon.

Källor

Inga källor

Andra språk

Inga termer på andra språk