Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Specialdomstol vid gränstullkammare eller -tullstation under svenska tiden för överträdelser av tullförfattningarna (tullmål). En gränstullrätt skulle enligt stadganden från 1700-talets början finnas i varje tullinspektorsdistrikt vid rikets gränser, där sådan rätt behövdes. Gränstullrätter inrättades i Finland efter 1721.

Finsk beskrivning

rajatullioikeus

Rajatullikamariin tai tulliasemaan kuuluva erikoisoikeusistuin, joka käsitteli tullisäädösten rikkomuksia. Suomessa rajatullioikeuksien perustaminen aloitettiin vuoden 1721 jälkeen.

Källor

Orrman, Eljas , Statssekretariatets arkiv – ett finskt forskningsarkiv i St. Petersburg , 708 , Helsingfors: 2008 , 50.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Svensk uppslagsbok 1-32 , andra omarbetade och utvidgade upplagan , Malmö: Förlagshuset Norden 1947–1955 .

Tietosanakirja I-XI , Helsinki: Tietosanakirja-osakeyhtiö 1909–1922 , 1413. http://runeberg.org/tieto/

Wikberg, Karin , Alla dessa tullar – en arkivguide: en vägledning till tullarkiv och tullhandlingar i Riksarkivet , 26 , Stockholm: Riksarkivet 2006 , 65.

Andra språk

Dåtida finska rajatullioikeus

Tid

Svenska tiden

1700-tal
1800-tal

1721–1809 (Finland)

Synonymer

gränsetullrätt