Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tull som togs ut på varor som fördes in eller ut ur landet. Den infördes av Karl IX och upprätthölls till 1613. Gränstullen återinfördes 1638. Den förestods av en gränstullmästare.

Finsk beskrivning

rajatulli

Tulli, joka perittiin maasta vietäviltä tai maahan tulevilta tavaroilta. Se otettiin käyttöön Kaarle IX:n aikana ja se oli voimassa vuoteen 1613. Rajatulli otettiin uudelleen käyttöön vuonna 1638. Sen maksua valvoi rajatullimestari.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 67.

Bonsdorff, Johan Gabriel , von , Stor-Furstendömet Finlands kameral-lagfarenhet. Andra delen , Helsingfors: G.O. Wasenius 1833 , 644.

Sadeniemi, Matti , Nykysuomen sanakirja 1–6. Valtion toimeksiannosta teettänyt Suomalaisen Kirjallisuuden Seura , Helsinki: WSOY 1951–1961 .

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 , 94–98.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Dåtida finska rajatulli
Ryska tamožennye pošliny