Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Till 1900-talet benämning på gränsöveruppsyningsman . Gränstullmästaren ansvarade för gränstullkammaren och dess personal. Han var underställd tullförvaltaren.

Finsk beskrivning

rajatullimestari*

1900-luvulle asti käytössä ollut rajavalvonnasta vastanneen virkamiehen nimitys. Hän oli vastuussa rajatullikamarin toiminnasta sekä sen henkilökunnasta. Hänen esimiehensä oli tullinhoitaja.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 209.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk