Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Tullplats som var belägen vid gränsen och skötte uppbörden av gränstullavgifter. I det svenska riket fanns från och med förra hälften av 1600-talet tullplatser vid rikets västgräns. Efter freden i Nystad 1721 inrättades från och med 1724 gränstullkammare vid rikets östgräns. I Ryssland mellan 1754 och 1755 var gränstullkammare en benämning på tullanstalt för tullbehandlingen av varor vid rikets landgränser.

Finsk beskrivning

rajatullikamari

Tulli, joka sijaitsi rajalla ja vastasi rajatullimaksujen perimisestä.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 209.

Heikkinen, Sakari , Suomeen ja maailmalle. Tullilaitoksen historia , Helsinki: Tullihallitus 1994 , 113-116.

Smith, William , Studier i Svensk Tulladministration. Första delen: Från äldsta tid till omkring 1718 , 3 , Stockholm: 1950 , 94-98, 189-192.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/