Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Samling avskrifter av statsrättsliga och historiska aktstycken. Samlingen skapades av Hogenskild Bielke, som avrättades 1605. I samlingen ingår bland annat brevtexter om inlösningen av Skånelandskapen 1332–1343 och Albrekt av Mecklenburgs försäkran 1375.

Finsk beskrivning

Vihreä kirja

Kokoelma valtio-oikeudellisia ja historiallisia asiakirjoja.

Källor

Inga källor