Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

En bys alla tegar i en viss åker eller äng, också samlingen av de bönder som hade teg(ar) i en dylik åker eller äng.

Finsk beskrivning

sarkalohko, sarkojen omistajat

kylän tietyn pellon tai niityn kaikki sarkaosat yhdessä; kylän viljelyssarkoja omistavat talonpojat yhdessä

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 76, 85.

Modéer, Kjell Åke , Historiska rättskällor: En introduktion i rättshistoria , 2 uppl. , Stockholm: Nerenius & Santérus förlag 1997 , 617.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid

Svenska tiden

medeltiden
1500-tal
1600-tal
1700-tal

1300-talet–ca 1750-talet