Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Före 1600-talet stängsel, hägnad, gärdsgård och dylikt, före storskiftet också skiftad teg inom byns gemensamma inhägnad. Den utmärktes på åker vanligen med en djupare råfåra, på ängar med ägarmärkta stenar eller pålar.

Finsk beskrivning

aitaus, sarka

Ennen 1600-lukua käytetty termi aitauksesta tai pihasta ja vastaavista. Ennen isoajakoa termi tarkoitti myös kunkin tilan omaa ja tavallisesti merkittyä sarkaa kylän yhteispelloilla ja -niityillä.

Källor

Jutikkala, Eino , Bonden i Finland genom tiderna , Helsingfors: LT 1963 , 87.

Sonck, J. G. (Johan Gideon) , Ruotsalais-suomalainen laki- ja virkakielen sanasto, Svensk-finsk lag- och kurialterminologi , 103 1903 , 144.

Svenska Akademiens ordbok, http://g3.spraakdata.gu.se/saob/