Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Under 1500-talet indelningsgrund för beskattningen på Åland. De skattskyldiga var indelade i 461 gärder och varje gärd erlade en gärdskatt. Skatten bestod av markgäldspenningar, höpenningar, malt, mjöl, fläsk, gäddor och smör.

Finsk beskrivning

verotalokunta*, Ahvenanmaan verolaitoksen perusyksikkö

Ahvenanmaalla käytössä olleen verotusjärjestelmän perusyksikkö 1500-luvulla. Verovelvolliset oli jaettu 461 verotalokuntaan, joista jokainen suoritti osuutensa veroa.

Källor

Almquist, Johan Axel. , Den civila lokalförvaltningen i Sverige 1523–1630. Med särskild hänsyn till den kamerala indelningen 1 , Stockholm: Norstedt 1919–1922 .

Andra språk

Inga termer på andra språk

Synonymer

gärdskatt

Se vidare