Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Uppbördsman för en gärd.

Finsk beskrivning

apuveron perijä

Ylimääräisen tai apuveron perinnästä vastaava henkilö.

Källor

Andersson, Kent & Henrik (red.) Anderö , Ordbok för släktforskare , 5 uppl. , Västerås: Ica 2006 , 210.

Andra språk

Inga termer på andra språk