Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Den skattebetalande enhet som gemensamt ansvarade för en viss kvantitet varor.

Finsk beskrivning

verotalokunta*

Tiettyjen verojen maksusta yhdessä vastaava joukko tiloja tai tilanomistajia.

Källor

Danielsson, Christer (et al.) , Riksarkivets beståndsöversikt. Del 4. Kammararkivet , 8 , Stockholm: Svenska riksarkivet 1995 , 497 .

Karlsson, Göran , Iso ruotsalais-suomalainen sanakirja , 358 , Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura 1982–1984 , I: 845 (gärd), II: 193 (lag).

Andra språk

Inga termer på andra språk

Se vidare