Förvaltningshistorisk ordbok

Beskrivning

Beteckning som förekom i fogderäkenskaperna för Hälsingland 1539. Den var benämningen på de gärdelag på vilka skatten var fördelad. En sköll räknades 1539 bestå av 6 fullsuttna bönder.

Finsk beskrivning

sköll

verotalokunta, jossa vero oli jaettu osakkaiden kesken (koostui vuonna 1539 kuudesta talonpojasta)

Källor

Kerkkonen, Gunvor (red.) , Kulturhistoriskt lexikon för nordisk medeltid I–XXII , [København]: Rosenkilde og Bagger 1956–1978 , XVI: 108.

Andra språk

Inga termer på andra språk

Tid